Autor: Jindřich Nosek (NoJin) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

Milena Slavická

* 28. 3. 1949, Karviná (Karviná), Česká republika (Czech Republic)
kurátorka, spisovatelka, pedagožka, historička umění, překladatelka

 

šifra: MS
národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: jk01111811
WIKIDATA: Q18642671
VIAF: 75594378

poznámka:
rozená
Rattayová, Milena, 1949-

Milena Slavická

Autor: Jindřich Nosek (NoJin) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0
1997 (www.divus.cc)
 

Milena Slavická

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1975 - ????   Univerzita Karlova, Hradec Králové, Hradec Králové (Hradec Králové), Filozofická fakulta, dějiny

Milena Slavická

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Galerie Pi-Pi-Art, Praha, Národní 9

Milena Slavická

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Milena Slavická

konference
termín   název výstavy, místo konání
2016/11/24 - 2016/11/25   Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnoti, Karolinum, Praha
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
1995/12/19 - 1995/12/20   Umění a kultura 90. let - rozptýlená koncentrace, Akademie výtvarných umění, Praha
2001/05/14 - 2001/06/24   Sýpka 2001: Idea výtvarného materiálu, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)

Milena Slavická

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIV. Sh – Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   The Editors, Fotograf, 112
  2009   Formáty transformace (Anketa české umění 1989 - 2009), Art + Antiques, 10-21
  2011   A ta věc se změní. Moskevští konceptualisté, Pondělí, Nová intimita a Výtvarné umění. Rozhovor s Milenou Slavickou, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, 231-250
  2011   And the Thing Transforms. Moscow Conceptualists, Pondělí, New Intimacy and Výtvarné umění (Fine Art) Magazine. Interview with Milena Slavická, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, 251-267
  2012   GASK - Sbírka 4 Nové akvizice, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2020   Od komisaře ke kurátorce? (Tvůrci výstav v českém umění ve druhé polovině 20. století), Výstava jako médium: České umění 1957-1999, 149-214
  2022   Myslet svou tvorbu vážně, Art Antiques, 11, 54-64
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Milena Slavická (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Milena Slavická (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Sýpka 2001: Idea výtvarného materiálu; Posluchači vysokých uměleckých škol, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
film
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Cena Jindřicha Chalupeckého, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Milena Slavická

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Čtrnáct S / fourteen S, Vydavatelství Houdek, _
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Nové formy angažovaného umění sovětské levicové avantgardyv letech 1917 - 1925, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Výtvarné umění (Současné německé umění), 1, Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění v Nakladatelství Vesmír Ltd., _
  1994   Výtvarné umění (Berlín dnes a tady), 2, Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění v Nakladatelství Vesmír Ltd., _
  1995   Výtvarné umění (Zakázané umění I.), 3-4, Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění v Nakladatelství Vesmír Ltd., _
  1995   Výtvarné umění (Art in America. Současné americké umění), 1-2, OSVU (Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění), Praha

Milena Slavická

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Zdenek Hůla: Grafika
  1980   Ivan Kulec, Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník (Svidník)
  1980   Jan Sekal: Obrazy, grafika
  1981   Grigorij Musatov: Obrazy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1983   Grigorij Musatov 1889-1941
  1984   Petr Pavlík: Obrazy, kresby, objekty, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1985   Nikolaj Chvorinov
  1987   Viktor Pivovarov: Ilustrace
  1990   Pavel Humhal: Obrazy, instalace, Galerie pod podloubím, Olomouc (Olomouc)
  1995   Michal Gabriel: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1994
  1996   Cena Jindřicha Chalupeckého VI. ročník 1995 (Petr Nikl), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  1996   Viktor Pivovarov: Soňa a Andělé, Galerie Rudolfinum, Praha
  1996   Viktor Pivovarov: Sonja und die Engel (Heft Nr. 7)
  1997   Ivana Lomová: Život je dobrý
  1999   Ivana Lomová: Muži a ženy
  1999   Jan Knap
  2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva, Galerie Pecka, Praha
  2003   Ivana Lomová: Dítě uvnitř, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   Ivana Lomová: 2003 - 2006, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2007   Kamila Ženatá: Nauč se stát na jedné noze (Obrazy / videoart / paintings), Vydavatelství Houdek, _
  2007   Michal Nesázal: Ultra prostor / Ultra space, Mediagate (Galerie Brno), Brno (Brno-město)
  2009   Petr Lysáček: lysacek@post.cz, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2015   Jiří David: Apotheosis, Apocalypse, Apocryphon: Deified Nations, Deified Art, Verlag der Buchhandlung Walther König, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2017   Martin Velíšek: Mlčení, PPF Art, a. s., Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II
  1990   Medhermeneutika, Pondělí, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1991   Nová intimita, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1992   Mezi Ezopem a Mauglím, Unie výtvarných umělců, Praha
  1993   Identité d'aujourd'hui / Identity Today (L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art)
  1993   Jako ženy
  1994   Distant Voices, South London Gallery, Londýn (London)
  1997   Poslední obraz, Galerie Rudolfinum, Praha
  1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
  1999   Galerie U Mloka, Sananim Olomouc, o.s., Olomouc (Olomouc)
  2001   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2001   Diplomanti AVU 2001
  2005   Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2005   com.bi.nacion Science meets Art (Luis Fernando Benedit, Federico Díaz, Julio Le Parc, Frank Malina, Zdeněk Pešánek, Zdeněk Sýkora)
  2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Diplomanti AVU 2007, Akademie výtvarných umění, Praha
  2007   UB 12
  2009   Čtrnáct S / fourteen S, Vydavatelství Houdek, _
  2009   Mimo zónu / Outside (Fotografie z let 1970-1989 / Photographs from the years 1970-1989), Langhans Galerie Praha, Praha
  2011   Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2012   Beyond Reality (British Painting Today), Galerie Rudolfinum, Praha
  2018   Nezlomení / Unbroken (Ruští nonkonformisté 2. poloviny 20. století ze sbírek Michaila Karminského / Russian Nonconformists of the Second Half of the Twentieth Century from the collection of Michail Karminsky), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Hlava k listování, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2006   Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Ivana Lomová, ARSkontakt, Brno (Brno-město)
  2014   Československý spisovatel 1950-1991, Společnost Topičova salonu, Praha
  2016   Hlava k listování, Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, Praha
  2019   Adriena Šimotová: 2016/I (Soubor studií), Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, Praha
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2023   Kamila Ženatá (Kresba, grafika, instalace, malba (1972-2022)), Kolem - Kamila Ženatá, _
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Sborník památce Alberta Kutala
  1989   Někdo něco 12
  1989   Opatov 1989, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1994   Pod jednou střechou (Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění (sborník textů)), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  1995   Podoba a smysl malby v současném umění, Akademie výtvarných umění, Praha
  1996   Postmoderna... a čo ďalej?, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2006   Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2008   Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2012   Maľba v kontextoch / Kontexty maľby (Zborník z Česko-Slovenského sympózia venovaného problémom súčasnej maľby), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2013   Václav Boštík: O něm a s ním, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Sovětský konstruktivismus, Umění, 289-302
  1977   Sovětské porevoluční užité umění, Umění a řemesla, 17-23
  1984   Úvaha nad dvěma obrazy, Sborník památce Alberta Kutala, 60-63
  1988   Divák v parku..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12
  1988   Jeden starší Jeden mladší, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 19
  1988   Reportáž z Moskvy (únor-březen 1987), Sborník památce Olega Suse, 150-168
  1988   Umění revoluce, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1988   Výstavy na Opatově, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 20
  1989   chtění - musení - pročení (S Michalem Nesázalem hovoří Milena Slavická), Výtvarné umění, 59-61
  1989   Musatov jubilující, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 1
  1989   Nejen o výstavě... nejen o konfrontaci... nejen o reflexi, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19
  1989   Sakrální, sakralizované a postsakrální v umění, Někdo něco 12-20
  1989   Výpověď Kazimíra Maleviče, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 5
  1989   Výtvarníci OF 1968-1989, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 25
  1990   Několik slov o postmoderní kultuře, Výtvarné umění
  1991   Fragmenty paměti (Výstava Jannise Kounellise v Kunstmuseu ve Winterthuru konaná 22. září až 10. listopadu 1991), Výtvarné umění, 60-64
  1991   Otázky pro Ivana JIrouse, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1991   Postmoderní polibek, Výtvarné umění, 16-21
  1991   Příběhy monogramisty aneb Radost podezřelého, Výtvarné umění, 22-32
  1991   Rozhovor s Jiřím Georgem Dokoupilem, Výtvarné umění
  1991   Věty v prostoru Michala Gabriela, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 13
  1991   Zpráva z Metropole, Výtvarné umění
  1992   Adriena, Výtvarné umění-19
  1992   Jasná zpráva, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1992   Malíř kontrolovaného bláznovství (O díle Milana Kunce), Výtvarné umění, 20-33
  1992   Rozhovor s Josephem Kosuthem/ Interview with Joseph Kosuth, Výtvarné umění, 10-17
  1993   Návrat z Elizabeth Bay (Pohled do tvorby Michala Nesázala), Výtvarné umění, 53-58
  1993   Otázky několika českým kunsthistorikům od malíře Antonína Střížka: Odpovídá Milena Slavická, Výtvarné umění, 92-93
  1993   Sakrální, sakralizované a postsakrální v umění a umělecké herezi (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, 94-100
  1993   Toto číslo je věnováno Václavu Boštíkovi..., Výtvarné umění
  1994   Art Messe Hamburg, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Od redakce, Výtvarné umění
  1994   Od redakce / From the editor, Výtvarné umění
  1994   Prof. Dr. Peter Ludwig (odpovídá na otázky Mileny Slavické), Výtvarné umění, 106-109
  1995   From the editor, Výtvarné umění, 3-4
  1995   Moskva - Praha (Projekt Jindřicha Chalupeckého), Výtvarné umění, 198-204
  1995   Několik otázek pro Martina Jirouse, Výtvarné umění, 134-136
  1995   Od redakce, Výtvarné umění, 3-4
  1995   Od redakce / From the editor, Výtvarné umění, 1-2
  1995   Švejkárna na švejkárnu aneb Červená karkulka na Ruzyni (S Oldřichem Kulhánkem hovoří Milena Slavická), Výtvarné umění, 3-4, 20-25
  1996   O zimní cestě k moři (Rozhovor Mileny Slavické s Janem Jedličkou), Výtvarné umění, 152-156
  1996   Od redakce / From the editors, Výtvarné umění, 3-4
  1996   Tu možnost jsem v sobě nosil... (S Viktorem Karlíkem hovoří Milena Slavická), Výtvarné umění, 88-93
  1996   Ústřední kulturní dům železničářů na Vinohradech (O výstavách v ÚKDŽ, a také jinde, hovoří s Marcelou Pánkovou Milena Slavická), Výtvarné umění, 32-36
  1997   Na hraně obzoru, Lidové noviny, 11-11
  1997   Obraz po obraze, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1997   Smrt v únoru, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1997   Vysoká hra (Praha, Pražský hrad, Románské podlaží Starého královského paláce, 26. 11. 1996 - 2. 2 .1957), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1998   Hudba pro Prahu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2000   Bez předsudků: experiment 60. let (O výstavě Bez předsudků: experiment 60. let a nejenom o ní. Také o tom, jak je hezké a užitečné tvořit koncepce), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2000   Situace na české umělecké scéně na konci 90. let / The Situation of the Czech Fine Art Scene in the Late 1990s (Pokud o analýzu / An Attempt at Analysis), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2001   Petr Nikl, Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, 60-65
  2002   Anketa, Fotograf, 86-94
  2002   Bienále počtvrté!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2002   Diskuse V, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, 76-82
  2002   Survey, Fotograf, 86-94
  2002   Zářivý Mefisto opět na scéně aneb Krásou přes hubu!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2003   Bratrstvo /rozhovor Bratrstva s Milenou Slavickou/ (portfolio), Fotograf, 18-29
  2003   introduction / metamorphoses of the symbol, Fotograf
  2003   Oleg Kulik / Oleg Kulik aneb létající muž (Portfolio), Fotograf, 68-79
  2003   Oleg Kulik /Oleg Kulik, or the flying dog man/ (portfolio), Fotograf, 68-79
  2003   Úvod / Proměny symbolu, Fotograf
  2004   Ivan Pinkava (recenze), Fotograf, 112-113
  2004   Ivan Pinkava (reviews), Fotograf, 112-113
  2005   Michal Nesázal, České ateliéry / Czech studios, 506-507
  2005   Michal Nesázal (1963), České ateliéry / Czech studios, 380-385
  2005   Rozhovor se Zdeňkem Sýkorovu (Se Zdeňkem Sýkorou hovořila Milena Slavická, Louny, květen 2005), com.bi.nacion Science meets Art
  2006   From pictorialism to staged photography (history), Fotograf, 88-89
  2006   Jak je na tom české umění?, Revue Art
  2006   Míla Preslová (profile), Fotograf, 20-23
  2006   Rozhovor s Václavem Boštíkem, UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty, 104-124
  2006   Veronika Bromová (portfolios), Fotograf, 66-75
  2007   Jak je na tom kýč? (Anketa), Revue Art
  2007   Jak je na tom umění?, Revue Art-11
  2007   Jak jsou na tom galerie? (Anketa), Revue Art
  2008   3 otázky pro... (Milena Slavická, Václav Fiala), Revue Art, 31-31
  2008   Časopis Výtvarné umění, Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, 253-254
  2008   Jak jsou na tom trendy?, Revue Art
  2008   Závěrečná diskuze, (a)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy, 326-245
  2009   2. patro, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2009   Formáty transformace (Anketa české umění 1989 - 2009), Art + Antiques, 10-21
  2009   Jak je na tom ČMVU? (Anketa), Revue Art
  2011   A ta věc se změní. Moskevští konceptualisté, Pondělí, Nová intimita a Výtvarné umění. Rozhovor s Milenou Slavickou, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, 231-250
  2011   And the Thing Transforms. Moscow Conceptualists, Pondělí, New Intimacy and Výtvarné umění (Fine Art) Magazine. Interview with Milena Slavická, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, 251-267
  2011   Česká osmdesátá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8
  2011   Intimní osvětlení při malé privatizaci, České umění 1980-2010, 250-253
  2011   O skupině Medhermeneutika, České umění 1980-2010, 228-231
  2011   O skupině Pondělí, České umění 1980-2010, 224-227
  2011   Obraz po obraze, České umění 1980-2010, 442-445
  2011   Osmdesátá a devadesátá, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, 81-87
  2011   Poslední obraz, České umění 1980-2010, 420-423
  2011   Postmoderní polibek, České umění 1980-2010, 184-189
  2011   Rozhovory o malbě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8, 13-13
  2011   The Eighties and Nineties, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, 88-95
  2013   Milena Slavická, Rozhovor s Václavem Boštíkem (1998-1999), Václav Boštík: O něm a s ním, 106-135
  2014   Galerie Pi-Pi-Art, Československý spisovatel 1950-1991, 171-176
  2016   Co mizí a co zůstává, Hlava k listování-29
  2021   Literární blok Q, Qartal, 1, 3, 37-48
  2022   Myslet svou tvorbu vážně, Art Antiques, 11, 54-64
diář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Ivana Lomová: Ve městě / In the City, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Marie Tefrová: Obrazy, Kavárna Jahodový bar, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Výtvarné umění (Současné německé umění), 1, Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění v Nakladatelství Vesmír Ltd., _
  1995/12   Revolver Revue (30/1995), 30, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (3), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Strojopisy
  2000   Hodnocení výsledků oponetního řízení pro habilitaci Marianna Pally a Petra Kvíčaly.

Milena Slavická

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Druhý ostrov Václava Boštíka, Výtvarné umění

Milena Slavická

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Viktor Pivovarov: Velké a malé, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1996   Viktor Pivovarov: Metempsychóza, Národní technické muzeum, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Medhermeneutika, Pondělí, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Kontraaventgardní kontrarevoluce (K výstavě dvacet let úspěchů Podkomise pro útlum publicity B.K.S.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, Společnost časopisu Ateliér, Praha

Milena Slavická

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1983/05/31 - 1983/07   Grigorij Musatov: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1985/02/19 - 1985/03/24   David Alfaro Siqueiros (1896-1974): Malby, kresba, grafika, Městská knihovna Praha, Praha
1991/10/07 - 1991/11/03   Václav Stratil, Galerie Václava Špály, Praha
1995/04/21 - 1995/05/21   Irena Jůzová: Podivné hry, Galerie Václava Špály, Praha
1998/10/01 - 1998/11/08   Jiří David: Moji rukojmí, Galerie Nová síň, Praha
1999/07/01 - 1999/08/29   Andreas Müller-Pohle: Interfaces, fotografické práce a videa 1977 - 1999, Galerie Václava Špály, Praha
2003/06/18 - 2003/08/31   Ivana Lomová: Dítě uvnitř, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/09/03 - 2007/09/30   Kamila Ženatá: Nauč se stát na jedné noze / Learn to stand on one leg, Mánes, Praha
2017/06/30 - 2017/09/03   Martin Velíšek: Mlčení, Galerie Václava Špály, Praha
2020/07/10 - 2020/09/27   Ivana Lomová: Ve městě, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1980/11/18 - 1980/12/14   Monumentální umění SSSR 1918 až 1980, Valdštejnská jízdárna, Praha
1984/04/17 - 1984/05/20   Národní galerie v Praze v roce 1983. Z nových zisků, II. díl - zahraniční umění 20. století, Šternberský palác, Praha
1984/05 - 1984/06   Polské malířství přelomu 19. a 20 století ze sbírek polských muzeí, Šternberský palác, Praha
1985/02/28 - 1985/04/14   Alexandr Rodčenko, Varvara Stepanovová, Valdštejnská jízdárna, Praha
1987/09/29 - 1987/11/15   Umělci doby A. S. Puškina. Díla ze sbírek Státní Treťjakovské galerie v Moskvě, Klášter sv. Anežky České, Praha
1988/12/14 - 1989/01/08   Portrét v ruském a sovětském malířství. Obrazy ze sbírek Státního ruského muzea v Leningradě, Městská knihovna Praha, Praha
1989/06/22 - 1989/07/30   Jugoslávské umění 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, Praha
1990/03/01 - 1990/03/11   Skupina Medhermeneutika, Moskva, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1990/03/13 - 1990/03/25   Skupina Pondělí, Praha, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1991/01/08 - 1991/01/20   Nová intimita, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1993/06/24 - 1993/07/11   Jako ženy, Galerie Nová síň, Praha
1993/07/06 - 1993/07/30   Identité d'aujourd'hui / Identity Today: L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art, Centre de Conférences Albert Borschette, Brusel (Brussels)
1995/11/15 - 1996/01/07   Létat, odejít, zmizet: Moskevské konceptuální umění 70.-90.let, Městská knihovna Praha, Praha
1997/12/17 - 1998/02/08   Poslední obraz / The last Picture, Galerie Rudolfinum, Praha
2009/05/23 - 2009/08/16   čtrnáct S / fourteen S, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha

Milena Slavická

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1978/10/07 - 1978/10/28   Zdenek Hůla: Grafika, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1983/05/31 - 1983/07   Grigorij Musatov (1889 - 1941), Staroměstská radnice, Praha
1984/12/06 - 1985/01/01   Petr Pavlík: Obrazy, kresby objekty, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1985/04/01 - 1985/04/12   Nikolaj Chvorinov: Obrazy, koláže, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1989/02/13 - 1989/02/26   Marie Tefrová: Obrazy, Kavárna Jahodový bar, Praha
1990/06/21 - 1990/07/15   Luděk Holub: Obrazy, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1991/10/07 - 1991/11/03   Václav Stratil, Galerie Václava Špály, Praha
1993/09/15 - 1993/10/03   Lise Fløistad: Mateřská péče / Motherly Care, Galerie Nová síň, Praha
1994/10/05 - 1994/11/20   Václav Stratil: Myši, JNJ Galerie, Praha
1995/04/21 - 1995/05/21   Irena Jůzová: Podivné hry, Galerie Václava Špály, Praha
1996/06/27 - 1996/09/01   Milan Kunc, Galerie Václava Špály, Praha
1998/01/09 - 1998/02/02   Vít Soukup: Mé kanoe, Galerie Václava Špály, Malá Špálovka, Praha 1
1998/12/03 - 1999/01/03   Jan Knap: Tři obrazy a řada kreseb, Galerie Václava Špály, Praha
1999/07/01 - 1999/08/29   Andreas Müller-Pohle: Interfaces, fotografické práce a videa 1977 - 1999, Galerie Václava Špály, Praha
1999/10/28 - 1999/11/28   Ivana Lomová: Muži a ženy, Galerie Václava Špály, Praha
2003/06/18 - 2003/08/31   Ivana Lomová: Dítě uvnitř, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/09/03 - 2007/09/30   Kamila Ženatá: Nauč se stát na jedné noze / Learn to stand on one leg, Mánes, Praha
2013/10/14 - 2013/11/01   Martin Velíšek: Květinové variace, Galerie Litera, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1990/03/01 - 1990/03/11   Skupina Medhermeneutika, Moskva, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1990/03/13 - 1990/03/25   Skupina Pondělí, Praha, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1992/06/04 - 1992/06/21   Mezi Ezopem a Mauglím, Galerie Václava Špály, Praha
2018/05/04 - 2018/06/24   Nezlomení: Ruští nonkonformisté 2. poloviny 20. století ze sbírky Michaila Karminského, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Milena Slavická

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1992/06/04 - 1992/06/21   Mezi Ezopem a Mauglím, Galerie Václava Špály, Praha

Milena Slavická

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Jiří David: Věnováno významným pražským kunsthistoričkám, Unie výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Dvě výstavy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1992   Dvě výstavy českého umění ke kongresu AICA, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Boj o první místo, Lidové noviny
  1996   Noch einmal (30. března 1996), Detail
  1996   Videozáznam, Detail, 16-16
  2020   Autor ve Veletržním paláci, Tvůrce jako předmět dějin umění, 238-242