Gabriel Urbánek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1970   Záhada pošetilého brouka aneb zánik krásného měšťanského slohu v díle J. Z. Quasta
1970   Max Pirner: Obrazy a kresby
1983   Josef Gočár: Kubistický interiér
1984   Marie Helena Štecherová: Tapisérie, objekty
1985   Ludvika Smrčková: Výběr ze sklářské tvorby
1986   Jiří Fusek: Objekty
1986   Gizela Šabóková: Sklo
1987   Jan T. Strýček: Dětské představení
1987   Jaroslav Kodejš: Šperky (1968 - 1985)
1987   Petr Říha: Cirkus Alfred
1988   Miloš Balgavý: Sklo
1988   František Janák: Sklo
1989   Jitka Forejtová: Sklo 1988 - 1989
1989   Jiří Nepasický
1989   Miloš Balgavý: Sklo
1989   Vlasta Dlouhá: Obrazy
1989   Kryštof Trubáček
1989   Kryštof Trubáček: Sochy, obrazy, keramika, grafika, sklo
1990   Jaroslav Vožniak
1990   Jiří Harcuba: Porträtschnitte 1951-1990
1990   Marcela Vajceová
1991   Demartini: Dílo 1964/1974
1991   Hugo Demartini
1992   Vladimír Bachorík
1992   Ivana Šolcová-Šrámková: obrazy
1993   Eliška Rožátová
1994   František Vízner: Sklo / Glass
1994   Aleš Vašíček
1995   Gizela Šabóková
1995   Unent Delger: Co je pravda - co sen?
1995   Miloš Jiránek (1875 - 1911)
1995   Petr Vlček
1996   Jitka Forejtová: Sklo 1984 - 1996
1996   Eliška Rožátová: Torza
1997   Martin Velíšek
1997   Pavel Trnka: Světlo, stín, čas / Light, Shadow, Time (Světelné obrazy a světelný kinetický objekt / Ligft Images and Light Kinetic Object)
1997   Miloš Balgavý: Svetlo farieb / The Light of Colours / Lumière de la couleur / Licht von den farben
1997   Ivana Šrámková: Sochy
1998   Jiří Pelcl: Design 1995-1998
1999   Karel Nepraš: Iron story
1999   Vladimír Kopecký
2000   Hugo Demartini
2000   Pavel Krbálek: Kovová plastika
2000   Jiřina Žertová
2000   František Bílek (1872-1941)
2000   Aleš Vašíček: Sklo
2001   Štěpán Pala - 2001
2001   Jaromír Rybák: Stvoření z bestiáře / Creatures from Bestiary
2001   Ateliér Jana Exnara v roce 2001: EX 2001
2001   Jaroslav Matouš
2001   František Vízner: Sklo / Glass 1951-2001
2001   Stanislav Libenský: Kresby / Drawings
2002   Hugo Demartini
2002   Jiří Sopko (česká verze)
2002   Jiří Sopko (anglická verze)
2002   Alfons Mucha - Paříž 1900 / Paris 1900 (Pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě / The Pavilion of Bosnia and Herzegovina at the World Exhibition)
2003   Stanislav Libenský: Vázy 1947 - 1948
2003   Ladislav Sutnar: Prague - New York (Design in Action)
2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in Action)
2004   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004 (Jewellery, Objects, Drawings 1974 - 2004)
2004   Ingrid Glaserová: Sklo / Glass
2004   Karen LaMonte: Vanitas
2005   Anna Matoušková: Binding - building
2005   Hugo Demartini: Objects from the Sixties
2005   Dana Zámečníková
2006   Ida Vaculková (1920-2003)
2007   Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století
2008   Marian Volráb: Obrazy a skleněné objekty
2009   Pavel Trnka: Fenomén barva / Phenomenon Colour (obrazy, sklo / paintings, glass)
2009   Eva Vlasáková: Práce s papírem, instalace, obrazy, grafika, sklo / Work With Paper, Installations, Paintings, Prints, Glass
2010   Petr Vlček: Works 1988 - 2008
2010   Eva Vlčková: Sklo / Glass (Tavené broušené sklo / Mold-melted cut glass)
2010   Jiří Sozanský: Den dvacátý sedmý / Day Twenty Seven
2010   Irena Jůzová: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší než zlato
2011   Jiří Šuhájek: Sklo, plastiky, obrazy
2012   Viktor Konečný: Dřevěné obrazy, grafiky, sochy
2013   Jan Kotík 1916-2002
2014   Jiří Sozanský: 1984 - Rok Orwela
2014   Vladimír Kopecký: Bouře a Klid / Storm and Calm
2015   Miroslav Oliva: Andělúm a kočkám (sochařská a designerská tvorba)
2015   Jiří Sozanský: Mezní situace / Extreme Situations
2016   Vladimír Kopecký: Dálky a póly / Distances and Poles
2017   Petr Stanický: Zpřítomění
2017   Vladimír Kopecký: Něco třetího mezi chaosem a řádem
2018   Vladimír Kopecký: Na EX!
2018   Lada Semecká
nedatováno   Vladimír Bachorík: Inside outside
nedatováno   Petr Vlček
nedatováno   Edita Devínská
nedatováno   Ivana Mašitová
nedatováno   Dana Zámečníková
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1970   Skupina 42 dnes
1972   České lisované sklo (III. výstava průmyslového návrhu)
1972   Český porcelán
1973   Delftská fajáns
1976   Český kubistický interiér
1977   Hodiny (ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (2. Bytové zařízení)
1979   Krása a význam české knihy (Český knihtisk od prvotisků k secesní knize ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1980   Veduta na českém skle a porcelánu 1. poloviny 19. století
1980   Art deco (České sklo kolem roku 1925)
1981   Habánská fajáns
1981   Czechoslovakian Glass 1350-1980
1982   Prostor I
1984   Současné umění Liberecka (Malba, kresba, grafika, objekty, šperk, sklo)
1984   Československé sklo 84
1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft)
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   Český granát
1984   Jana Kadlecová: Grafika, Jan Exnar: Sklo, František Janák: Sklo
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Současný československý email
1986   Středověké umělecké řemeslo (ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1987   Kamenina v Čechách a na Moravě
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1989   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Tvorba z let 1945 - 1989
1990   Inoffiziell (Kunst der ČSSR 1968 69)
1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925)
1991   Sklářský ateliér VŠUP 1982-1990
1991   Tibet a votivní umění
1992   Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (Přírůstky sbírek z let 1986–1991 )
1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925)
1992   Cubisme tchéque
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   České art deco
1994   Eva Cvrčková, Anna Matoušková, Pavel Mrkus, Rony Plesl, Petr Vlček, Marian Volráb: Obrazy, sklo, plastiky
1994   Hvězdné přátelství
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Introitus
1995   Keramická sbírka Hugo Vavrečky / Ceramic collection of Hugo Vavrečka
1995   Vše pro dítě (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1996   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
1996   Litografie Kamenopis aneb počátky české litografie 1819 - 1850 (k 200. výročí vynálezu litografie Aloisem Senefelderem)
1997   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1997 (III. ročník)
1997   Španělské umělecké řemeslo 1550 - 1650 (Výběr z českých sbírek)
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1997   Český moderní šperk ve Stříbře / Czech Modern Jewelry in Stříbro
1998   Sklo a prostor / Glass and Space
1998   Rubikon
1999   Sklo / Glass (Miluše Roubíčková, René Roubíček)
1999   Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2000   The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia)
2000   Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia)
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
2000   alfa 2000 omega
2000   Wandstücke (Internationale Keramik)
2000   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: In the presence of Angels
2001   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000
2002   Zápas s andělem (Motiv anděla v současné české malbě)
2002   Cesta do středu Země / The Journey to the Centre of the Earth (Skupina / Group Rubikon & Leifur Breidfjörd)
2002   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Retrospektiva
2003   Rubikon
2003   Kopeckého škola / The School of Vladimír Kopecký
2004   Lhotský Pelechov
2004   Rubikon (Obrazy, sklo, grafika)
2005   Formas e ambientes as coleccöes do museu artes decorativas de Praga (Shapes and spaces the collections of the museum of decorative arts in Prague)
2006   Du Bon du Coeur (Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách)
2006   1 + 2 + 8 (Kopeckého škola / School of Vladiír Kopecký)
2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design)
2007   Atika 1987-1992 (Emoce a forma / Emotion and Form)
2007   České sklo 1945 - 1980 (Tvorba v době mizerie a iluzí)
2007   České a slovenské sklo v exilu
2007   Struktury / Český šperk (Structure / Czech Jewelry)
2008   Lhotský - Pelechov
2008   Křehký (Emocionální krajina českého designu / An Emotional Landscape of Contemporary Czech Design)
2008   Rubikon (Skleněné plastiky, obrazy, grafika)
2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935)
2009   Crossing Borders (Tjekkisk glaskunst, skulptur og maleri / Sculptural Glass and Paintings by Czech Artists)
2010   Xin gan jue / New Sensitivity / Nová citlivost (1960 zhi 1980 nian dai de Jieke diao su yi shu zhan / Czech Sculpture of the 1960s - 1980s / České sochařství 60. - 80. let 20. století)
2011   Já, bezesporu / Undeniably me
2011   Jakub i Ja / Jaacob & (Jakub i Jakub Beerdych (ojciec i syn) / Jakub and Jakub Berdych (a father and son))
2012   Z nového Světa do celého světa: 300 let harrachovského skla
2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea)
2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Aenigma: Sto let antroposofického umění
2015   Aenigma: One Hundred Years of Anthroposophical Art
2016   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst
2016   Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism - Constructivism - Form Art
2016   7 + 1 (Mistři českého skla / Masters of Czech Glass)
2018   Dale Chihuly, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
2020   Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo / Time Out of Mind Mind out of Time: Glass
2021   Lithopy (Česká účast na XXII. Trienále v Miláně / Czech Participation in the XXII Triennale Milano)
nedatováno   Historické hodiny
nedatováno   Jaroslava & Antonín Votrubovi
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1979   Současný šperk, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Současná krajka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   La Dentelle Contemporaine, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Josef Mánes: Líbánky na Hané, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká krajina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Cesty umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Skło europejskie, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Varšava (Warszawa)
1984   Rudolfínská Praha, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
1985   Listy bílé paní rožmberské, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1985   Průmyslový design (Stroje, nástroje, průmyslové výrobky), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České sklo (Historie českého skla a současnost v oborovém podniku Crystalex Nový Bor), Crystalex, Nový Bor (Česká Lípa)
1985   Praga w sercu Europy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Varšava (Warszawa)
1985   Evropské sklo (Sběratelský průvodce dějinami evropského skla), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1986   Prag im Herzen Europas, Verlag Werner Dausien, Hanau am Main
1987   Hodiny a hodinky, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Prague The Heart of Europe, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1990   Jiří Sopko, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Bohemian Glass (1400-1989), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
1992   Prag im Herzen Europas, Verlag Werner Dausien, Hanau am Main
1992   Prague coeur de l´Europe, Aventinum s.r.o., Praha
1992   Prague The Heart of Europe, Aventinum s.r.o., Praha
1992   Praag in het hart van Europa, Rebo Productions, Lisse
1993   Kamenina v Čechách a na Moravě, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1995   Pavel Hlava, ,
1995   Das Böhmische Glas 1700 - 1950 (Band VI Art deco - Moderne), Passauer Glasmuseum, Pasov (Passau)
1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Martin Velíšek: Lyžaři / Skiers, Nakladatelství Argo, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Gloria & Misteria 1618 - 1648 (Praha v době třicetileté války), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
1998   Můj přítel Kamil, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, IV. Opava), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2001   České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Libenský Brychtová, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   František Tichý, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Proměny českého šperku na konci 20. století , Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2006   Jiří Pelcl x design: Subjective x objective, Vydavatelství ERA (Era21), Brno (Brno-město)
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2008   Bruselský sen (Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2008   Gabriel Urbánek: Obrazy, sochy, ,
2009   Ivo Rozsypal (Sklo, kresba, malba: Moje vyznání / Glass, Drawing, Painting: My Confession), ,
2009   Doktor Racek na horách, Nakladatelství Labyrint, Praha
2009   Bohumil Eliáš (Bytostný tvůrce / Homo Faber), Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2010   Róna, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2010   Libuše Niklová, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2011   Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   Otto Gutfreund (Cesta ke kubismu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2012   Geneze designu nábytku, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2014   Design/ nábytek/ interiéry, Zikmund, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014   Rostislav Vaněk (Graphic Design, Type Design. Práce z let 1964 - 2014), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2014   Ateliér keramiky a porcelánu 2011 - 2014 / Studio of Ceramics and Porcelain, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2014   The Puppet and the Modern (Visual Style of Czech Family Puppet Theaters, Theater Clubs and Art Scenes in the Early 20th Century as a Unique Reflection of Avant-Garde and Modernist Currents by Czech Artists), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2015   Umělecká keramika historismus secese moderna (Keramická škola v Bechyni 1884 - 1948), Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2015   Sklo nepočká (Portrét jazzového skláře Reného Roubíčka), Galerie Zdeněk Sklenář, _
2015   Askold Žáčko, Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
2015   Abstrakce - Čechy mezi centry modernity 1918-1950 (Nejen o vztazích volného a užitého umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Václav Cigler, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   První dáma české keramiky (Helena Johnová (1884 - 1962)), Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2018   České sklo, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Czech Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2019   Provázejí mne životem (Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich tvůrcích), Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
2019   Sklo Ladislava Olivy, Nakladatelství RK (Roman Karpaš), Liberec (Liberec)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   Sborník statí na počest 60. výročí narození PhDr. Dagmar Hejdové CSs., Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
2009   V prostoru 2000 generace 1989-2009, Spacium, o.p.s., Liberec (Liberec)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1978   "Přírůstky 1972-1977" v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 64-64
1981   Veduta na českém skle a porcelanu první poloviny 19. století (Výstavy), Výtvarná kultura, 5, 1, 1981, 58-59
2000   Jaroslav Horejc a užité umění, Keramik, , 4, 2000, 4-5
2003   Michal Machat Painter and Glassmaker, Ceramics & Glass, , 4, 2003, 10-12
2008   Gabriel Urbánek, obrazy, sochy, Listy S.V.U. Mánes, 12, 1-2, 2008, 17-18
2009   Artěl pro děti (Hračky od Minky Podhajské), Art + Antiques, , 1, 2009/01, 62-65
2011   Hodinky jako šperk, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 60-62
2011   Slonovinové řezby, Art + Antiques, , 4, 2011/04/07, 58-60
2011   Litinové šperky, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 92-94
2012   Harrachovské sklo 1918 - 58, Art + Antiques, , 7 + 8, 2012/07/13, 74-76
2013   Geneze designu nábytku, Art + Antiques, , 4, 2013/04/08, 50-52
2013   Angličáci, Art + Antiques, , 3, 2013/03/08, 54-56
2013   Oslava domova, Art + Antiques, , 10, 2013/10/08, 62-65
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2002   Eva Vlasakova: Magical games
2005   Hugo Demartini: Objekte der sechziger Jaahre
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2000   Francouzské sklo / Le verre français
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1989   Jiří Sopko: Akrobati, 1982 (pastel na roletě, 250 x 200 cm)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1990   Cesty k postmoderně (Průzkum osmdesátých let)
2004   Sport & móda / Sport & Fashion
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
2006   Dana Bezděková: Šperk
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1995   Vladimír Bachorík: Vnitřní prostor / Inner space
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1968/11/15   Výtvarné umění
pracovní sešit
rok vydání, název (podnázev)
2017   Stavíme město - příběh stavebnice Ladislava Sutnara (Pracovní listy pro návštěvníky výstavy Director´s Choice)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Průvodce stálými expozicemi Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1984   Secesní sklo z Klášterského Mlýna 1985 - 1914
2015   Czech Cubism
2015   Český kubismus (Průvodce expozicí Umeleckoprůmyslového musea v Praze)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1990   Volné seskupení 12/15 v obrazech (Pozdě, ale přece)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Kamil Lhoták