Gabriel Urbánek

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1981   Typographia 2 (Fotosazba), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha