Luděk Novák

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Praha (Hlavní město Praha), Praha, (Ústav teorie a dějin umění ČSAV, časopis Výtvarné umění)