Kristína Urbánková

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1957 - 1959   Projektové středisko československých státních lázní, _, (hlavní projektantka)
1959 - 1963   ateliér Piešťany, _, (STVÚZ Praha, hlavní projektantka)
1963 - 1990   ateliér Piešťany, _, (Zdravoprojekt Bratislava, hlavní projektantka)