Štefan Uher

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Akademie múzických umění, Praha (Filmová a televizní fakulta, ),