Libor Teplý

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta strojního inženýrství, ),
? - ?   Vysoká škola zemědělská v Brně, Brno (Brno-město) (Fakulta mechanizace, ),
1977 - 1978   Institut výtvarné fotografie při Svazu českých fotografů (SČF), Brno (Brno-město) ,
1983 - 1983   Institut výtvarné fotografie při Svazu českých fotografů (SČF), Brno (Brno-město) ,