Petr Wittlich

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1958   Přednášky Lidové university v Praze, Výtvarná práce, 6, 15, 1958/09/05, 10-
1960   Petr Wittlich: Kresby Jana Štursy..., Výtvarná práce, 8, 1, 1960/01/11, 4-
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1983   Veliký tvůrce Jaroslav Horejc, Výtvarná kultura, 7, 3, 1983, 31-34
1989   Šestnáct a kdo víc?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11, 1989/05/30, 8-8
1992   Dvě výstavy českého umění ke kongresu AICA, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 14, 1992/07/09, 1-1
1992   Pestrý obraz (Přehlídka současného umění v Mánesu), Lidové noviny, , , 1992/07/02, 13-13
1992   Situace 92 (Mánes se současnou tvorbou), Večerník Praha, , , 1992/06/03, 14-14
1992   Situace 92, Tvorba, , 23, 1992, -
1997   Kronika, Grapheion, , 2, 1997, 95-98
1997   Chronicle, Grapheion, , 2, 1997, 95-98
1999   architektura nearchitektů, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 133-133
2000   První seminář malby u Zdeňka Sýkory..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů, , , 2000, 0-0
2010   Antimodernisté, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 1, 2010/01/07, 4-
2012   Karel Schulz (Přelomové torzo), Český historický román v období protektorátu, , , 2012, 175-214
2013   1912 (100 let od otevření Obecního domu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 1, 2013/01/10, 3-