Petr Wittlich

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1959   Kresby Jana Štursy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Otakar Švec, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1974   Art Nouveau Drawings, Octopus Books Limitid, Londýn (London)
1975   Art Nouveau 1900, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1978   Praha našeho věku (čtvero knih o Praze - architektura, sochařství, malířství, užité umění), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Edvard Munch, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Jan Preisler (Kresby), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Zrcadlení (Nástin monografie Jiřího Kaloče), Sdružení BJORK,
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Enigma, _
2000   Sochařství české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2008   Jan Štursa, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2011   Ellen Jilemnická, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
2012   Pavel Nešleha: Stopy síly / Traces of Force (Fotografie z let 1971-2002 / The photographs from 1971-2002), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
2014   Bohumil Kafka (1878-1942): Příběh sochaře, Nakladatelství Karolinum, Praha
2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914), Nakladatelství Karolinum, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2010   Horizonty umění, Univerzita Karlova, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1983   Petr Wittlich - Česká secese (Knihy), Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 20-20