Václav Havel

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1964   Zahradní slavnost (Hra o čtyřech dějstvích), Orbis, Praha
1966   Protokoly (Zahradní slavnost, O dialektické metafysice, Antikódy, Anatomie gagu, Vyrozumění), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1968   Ztížená možnost soustředění (Hra o dvou dějstvích), Orbis, Praha
1989   Dálkový výslech (Rozhovor s Karlem Hvížďalou), Melantrich, nakladatelství, Praha
1989   Slovo o slovu / Quelques mots su la parole, Editions de l'Aube, La Tour d'Aigues
1990   Dopisy Olze, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
1990   Largo desolato, Pokoušení, Asanace, Galerie Artforum, Praha
1990   Asanace, Galaxie, Praha
1990   Projevy, Vyšehrad, Praha
1990   Do různých stran (Eseje a články z let 1983 - 1989), Lidové noviny, Praha 1
1990   Dálkový výslech (Rozhovor s Karlem Hvížďalou), Melantrich, nakladatelství, Praha
1990   Moc bezmocných, Lidové noviny, Praha 1
1990   O lidskou identitu (Úvahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969-1979), Rozmluvy, nakladatelství Alexandra Tomského, Praha
1991   Letní přemítání, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1992   Vážení občané, (Projevy červenec 1990 - červenec 1992), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
1992   Dopisy Olze, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
1993   Antikódy (91, (117), obálka, přebal), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1999   Projev prezidenta republiky Václava Havla (ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii), ,
2006   Prosím stručně (Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2012   Moc bezmocných a jiné eseje, Knihovna Václava Havla, o.p.s., Praha
neuveden   Z mého života, Dopis Gustávu Husákovi, Moc bezmocných, Host, časopis, Brno (Brno-město)
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
2001   Prase, aneb, Václav Havel’s hunt for a pig
samizdat
rok vydání, název (podnázev)
1985   Spiklenci ((Hra))