Alois Mikulka

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1968   Alois Mikulka
1984   Alois Mikulka: Obrazy, plastiky
1985   Alois Mikulka: Výstava obrazů a plastik 1958-1984
1988   Alois Mikulka: Obrazy - plastiky
1992   Alois Mikulka: Výstava obrazů
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Výstava moravských výtvarníků
1964   Naivní umění v Československu
1965   Členská výstava oblastní pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Brněnská bilance
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1966   Užitá grafika 1960-1966
1967   Brněnský salón
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1973   Brněnské malířství v Plovdivu
1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1981   Brněnská malba 1981
1983   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982)
1983   Moravská grafika
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1984   Drobná plastika v tvorbě jihomoravských výtvarníků
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1986   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění
1987   Obrázky ze Sluníčka (Výstava předních ilustrátorů k 20. výročí časopisu Sluníčko)
1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa)
1990   Současná česká kniha
1991   Vizuální interpretace / Visuelle Interpretationen (Současný grafický design a ilustrace z Jižní Moravy / Zeitgenössisches grafik-design und illustration aus Südmähren)
1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art)
1994   Vizuální interpretace II (Současný grafický design a ilustrace z Jižní Moravy)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století (Plzeň 2001)
2001   II. Moravský salón grafiky 2001
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2005   Hudba ve výtvarném umění
2005   Interpretace krajiny
2006   Domácí úkoly a obrazy z cest (aneb s Galerií La Femme se nenudíte)
2013   Jubilanti Hollaru 2013
2018   Plakáty pro Divadlo na provázku
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti, Kruh priateľov detskej knihy, Bratislava (Bratislava)
1980   Czech and Slovak illustrators of Books for Small Children, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1998   Kruh prstenu (Láska a sex v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů), Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, o.p.s., Písek (Písek)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1983   Jevištní a kostýmní výtvarníci českých divadel 83, Divadelní ústav, Praha
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Slovníček současných brněnských spisovatelů, Knihovna Jiřího Mahena, Brno (Brno-město)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (VIII. Man - Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. ( Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
  Zprávy, Výtvarná práce, 18, 3, 1970/01/28, 2-2
1959   Moravští výtvarníci v Brně, Výtvarná práce, 7, 18, 1959/10/05, 7-
1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9, 5, 1961/03/15, 8-
1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9, 9, 1961/05/10, 8-
1962   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 10, 22-23, 1962/12/10, 12-
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Výtvarná práce, 12, 2, 1964/02/29, 9-10
1964   Brno: Mladí a výtvarné umění, Tvář, , 5-6, 1964, 72-73
1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek, , , 1970, -
1984   Alois Mikulka (13.8.1933 Brno), Kontury české literatury pro děti a mládež, , , 1984, 480-
1998   State Louis, Bulletin Moravské galerie v Brně, , , 1998, 154-155
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2012   Mikulka Alois (13.8.1933 Brno), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., , , 2012, 276-278
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1961   Alois Mikulka: Veselé obrázky pro malé i velké děti
1969   Alois Mikulka: Obrazy a sochy
1997   Alois Mikulka: ...kresby ze skicáře
2005   Alois Mikulka: Letem pohádkovým světem (Knižní ilustrace a záznamy ze skicářů pro děti, mládež i dospělé)
2007   Alois Mikulka: Obrazy - plastiky
2013   Alois Mikulka: Obrazy - plastiky
2017   Alois Mikulka: Létat je tak snadné
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1992   Adolf Born a jeho přátelé: Zdeněk Mézl, Alois Mikulka, Fernando Puig Rosado, Jiří Šalamoun, Vlastimil Z8branský
2002   Malá pocta jedné fotografii (aneb Výstava domácích úkolů)
2004   Žena & automobil
2005   Domácí úkoly na téma Žena, víno, zpěv
2006   Vyhnání z ráje (VIII. domácí úkol)
2010   Domácí úkoly - žena
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   11. Aukce
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2014   Pohled do archivu 6 - dětská kniha (Alois Mikulka (Kočka v houslích, Severočeské nakladatelství, Liberec 1969))
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1972   Alois Mikulka: Obrazy a plastiky
2001   Alois Mikulka: Grafika a kresby ze skicáku
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   Jubilanti Hollaru 2003
2008   Jubilanti Hollaru 2008
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1986   Exlibris brněnských výtvarníků
plakát
rok vydání, název (podnázev)
2006   Alois Mikulka: Ohlédnutí
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1969   Alois Mikulka
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění