Václav Malina

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1985   Václav Malina: Obrazy, gafika
1997   Stanislav Jurík: Kresby, grafiky, knihy
1999   Vladimír Venda: Ohlédnutí
2001   Vlasta Prachatická: Portréty
2003   Kateřina Slípková: Repetice
2003   Miroslava Nová: Kameny
2003   Květa Monhartová: Setkávání
2006   Milivoje Unković: Znamení osudu
2008   Anna Vančátová: V barvě
2013   Karel Valter: Tábor - Plzeň
2016   Václav Malina: Od imprese k abstrakci
2017   Anna Vančátová: Obrazy a kresby
2023   Zdeněk Šplíchal: Klid v neklidu
nedatováno   Vladivoj Havlíček
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1984   Jan Svoboda: Obrazy, grafika / Marie Kušičková: Obrazy, textilie
1996   Sophie Curtil, Miloš Cvach
2000   Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů (Zdeněk Ladra Václav Malina Jan Samec Aleš Svoboda, Miloš Šejn Anna Vančátová Jaroslav Vančát)
2003   Kolorismus (Jiří Patera a jeho škola v Plzni)
2003   Ornament v současném umění
2005   Les
2006   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum
2006   Sochaři 2006
2007   Jasná zpráva (Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku)
2007   X + X 2007 (Deset plus deset výtvarníků Horní Falce a Plzeňského kraje pro rok 2007 z pohledu kurátorů Václava Maliny a Heinera Riepla / Zehn plus zehn Künstler der Oberpfalz und der Pilsener Region für das Jahr 2007 aus der Sicht der Kuratoren Václav malina und Hein)
2008   Vary(i)ace (10 autorů současné výtvarné scény Karlovarska)
2009   Měkkohlaví
2009   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře
2010   Krajina - zahrada (Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie)
2010   Smalt Art Vítkovice 2010
2011   Plzeňská pěna 2 (Pilsner Foam / Pilsener Schaum)
2012   Papír a hlína / Paper and clay (Daisy Mrázková, Pavla Aubrechtová, Josef Hrubý)
2012   Nové akvizice sbírky České pojišťovny
2014   Osobní výběr III: Václav Malina, malíř
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2007   Od zítřka nepromluvím, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2014   Vizitkář západočeských spisovatelů a výtvarníků, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1999   Kresby JIřího Mrázka (Karlovy Vary, Galerie umění, 5. 3. - 25. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 8, 1999/04/15, 6-6
2007   Pavel Štýbr (Narozen 19. 12. 1957 v Mariánských Lázních,...), Od zítřka nepromluvím, , , 2007, 109-111
2007   Tři pozice brněnské výtvarné scény, 3x Brno, , , 2008, 0-0
2008   Jak jsou na tom mladí?, Revue Art, , 4, 2008/4, 4-9
2011   Současná slovenská geometrie 2, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 9, 2011/05/05, 16-16
2012   Deset let Galerie města Plzně, 10 let Galerie města Plzně, , , 2012, 5-15
2012   Papír a hlína, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 6, 2012/03/22, 6-
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2015   Miroslava Nová: Dotýkat se kamene / Touching Stone
2018   Květa Monhartová: Neurčitost příběhu / Vagueness of the Story
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1998   Anna Vančátová: Obrazy
2006   Anna Vančátovová: Obrazy
2009   Anna Vančátová: Mezi obrazy
2017   Anna Vančátová: Obrazy
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2008   3x Brno (Petr Veselý, Pavel Hayek, Tomáš Medek)
2009   3 x Arad
2011   Měkkohlaví
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2004   Václav Malina, Milan Maur: Koncepty a imprese
program
rok vydání, název (podnázev)
2010   Galerie výtvarného umění v Ostravě (Program - duben, květen, červen 2010)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2001   Vlasta Prachatická: Portréty
2011   Měkkohlaví