Jiří Pošva

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1977   Jiří Pošva: Figurální keramika
1995?   Josef Pošva
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1992   Contemporary East European Ceramics
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003 (XII. Por - Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1986   Jiří Pošva: Keramika
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
katalog dražební
rok vydání, název (podnázev)
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění