Petr Císařovský

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1965 - 1968   , ,
1970 - 1976   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha ,