Petr Císařovský

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1988   Petr Císařovský: Sochy (1976 - 1988)
1995   Petr Císařovský: Sochy
1996   Petr Císařovský: Mužové ze železa a jiné sochy
2016   Petr Císařovský: ...a sochy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1978   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva
1980   Člověk (Prostor člověka)
1988   Barevná plastika
1990   Kov a šperk: Oborová výstava
1990   Železná plastika
1991   Europäische Dialoge 1991 (1. festival Des Europäischen Kulturklubs)
1992   Minisalon
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   Výstava současného českého sochařství
1993   Komorní plastika
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1996   Slyšme hlas (Socha v myšlenkách Starého a Nového zákona)
1997   Pardubické valy 1997
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2005   Pražské ateliéry
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2007   5 let po povodni (Společná výstava českých i zahraničních autorů)
2009   Středočeské bienále 2009
2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2014   Brány pozemské i nebeské
2016   Šest sochařů z Mánesa - Petr Císařovský, Martina Fotrová, Stanislav Hanzík, Josef Klimeš, Jaroslav Urbánek, Jasan Zoubek
2019   Lechtivá socha
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1997   Protože víme, že neexistuje žádný rychlokurz..., Pardubické valy 1997, , , 1997, 0-0
2000   Petr Císařovský (výstava), Lidové noviny, , , 2000/03/16, 21-
2008   V umění je vždy určitá krkolomná naděje (Se sochařem Petrem Císařovským hovoří Karel Haloun), Revolver Revue, , 70, 2008/03, 44-61
www
rok vydání, název (podnázev)
  Petr Císařovský (artlist.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1991   Petr Císařovský: Sochy ((1991/06/05 - 1991/06/30))
1991   Petr Císařovský: Sochy ((1991/04/30 - 1991/05/30))
1995   Petr Císařovský: Sochy
1996   Předvolání (na výstavu Petra Císařovského; Mužové ze železa a jiné sochy)
1998   Petr Císařovský: Kresby (Sedmdesátá a osmdesátá léta)
1999   Petr Císařovský: Výstava kovových plastik
nedatováno   Petr Císařovský: Bludiště
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1980   Člověk Prostor člověka
1994   Vendula Císařovská: Obrazy, Petr Císařovský: Sochy
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky
2001   Vánoční výstava
2002   Zvíře (obrazy-kresby-grafika-fotografie-plastika)
2004   Různé podoby lásky (Přehlídka současného umění)
2005   Pražské ateliéry
2006   Podvědomí
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   His Master´s Freud
2007   Výběr z díla českých a slovenských sochařů
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2015   Letní výstava umělců z okruhu galerie
2016   Šest sochařů z Mánesa (Petr Císařovský, Martina Fotrová, Stanislav Hanzík, Josef Klimeš, Jaroslav Urbánek, Jasan Zoubek)
2017   Každý má své nebe - Aleš Krejča, malby & Petr Císařovský, sochy
2018   Každý má své nebe (Aleš Krejča, Petr Císařovský)
2019   Lechtivá socha
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Petr Císařovský: Sochy
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Petr Císařovský: Sochy / Sculptures 1973-2000
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   Cesta zpátky (Petr Císařovský: Sochy a objekty, Karel Haloun: Kresby, tisky a koláže)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2008/03   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
  Aukce 2004; česká
program
rok vydání, název (podnázev)
1997   Východočeská galerie v Pardubicích červenec srpen září 1997 (Pardubické valy Brabenec Císařovský Eliáš Gabriel Milkov Plieštik Sobotka Suška)
2005   Polský institut (Říjen - listopad 2005)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991)