Pavel Knapek

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Střední uměleckoprůmyslová škola keramická, Karlovy Vary (Karlovy Vary), (externí pedagog)
0 -   Plzeňsko, _, ()
2003 - 0   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, ()