Pavel Knapek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1991   Pavel Knapek
2010   Pavel Knapek: Nádech - výdech
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1987   Výstava volné tvorby mladých výtvarníků Karlovarska
1988   Západočeští výtvarní umělci (Obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví)
1989   Triennale de la porcelaine
1989   XXIX Concorso Internazionale della Ceramica D' Arte
1989   Mladé profily (Volná tvorba západočeských výtvarníků)
1991   Tschechische Keramik
1991   Keramika 91
1991   Pavel Knapek: Reliéfy, Bořivoj Hořínek: Fotografie, František Steker: Kresby
1991   14 Westböhmischen Künstler
1992   Socha hlína (keramické plastiky)
1992   Contemporary East European Ceramics
1994   Socha a hlína podruhé
1994   Česká současná keramika / Czech Contemporary Ceramics
1994   Pavel Knapek: Porcelán, René Krása: Keramika
1995   1. Salon české keramiky 1995 (Středočeské muzeum)
1995   Tschechische Keramik
1997   Keramické léto Chomutov 97
1998   5. Triennale internationale de la porcelaine contenporaine
2000   Wandstücke (Internationale Keramik)
2000   Od nádoby k soše (Současná česká keramika)
2002   Keramuse5 (Keramische kunst in de bilt)
2004   Socha pálená
2004   Socha a hlína na hradě
2004   1st European Ceramics Competition
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2007   3+1 s výhledem do parku
2007   Rozmanitá strohost (Geometrie v grafických a kresebných dílech 2. poloviny 20. století ve sbírkách galerie)
2007   Ateliér keramika a porcelán VŠUP Praha
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Vary(i)ace (10 autorů současné výtvarné scény Karlovarska)
2015   Rozmanitá strohost II (Geometrické tendence v galerijních sbírkách a v umění regionu)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2008   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (V. Ka - Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1990   Sous le signe du Poisson d'or, Revue du Verre, 45, 2, 1990, 27-30
1990   Ein Tor zum Osten: Einblick in tschechische Keramikkunst in der Wiener Galerie Tiller, Keramik Magazin, 12, 4, 1990, 206-208
1991   Keramika 91, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 20, 1991/10/03, 13-
1993   Socha hlína, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 6, 1993/03/18, 5-
1995   Skulptur und Ton (Zu einer Ausstellung keramischer Plastik in Prag), Keramik Magazin, 17, 1, 1995, 13-15
1997   Versuch um Gleichmaβ, Frankenpost, , , 1997/12/09, -
2004   Prázdninová výstava na hradě Sovinec, Knižní novinky, 3, 11, 2004/06/07, 3-
2005   Osteuropäische Keramik - Geforme Erde, Neue Keramik, , 6, 2005, 36-37
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2007   Pavel Knapek: Porcelán
2008   Pavel Knapek: Dej do toho duši!
2010   Pavel Knapek: Nádech - Výdech / Inhale - Exhale
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1994   Fünf tschechische Keramiker
1995   Keramikkünstler aus Tschechien (Zwischen Prag und Budweis)
1996   Tschechische Keramik
1997   Open Dialogue 1997 (VI. International Art Symposium)
1998   Pavel Knapek & Jindra Viková: Dialoog - Dialog
2000   Wandstücke (Internationale Keramik)
2004   Socha a hlína na hradě
2005   Socha a hlína na zámku
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2007   3+1 s výhledem do parku
2008   Socha pálená
2019   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb / Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1992   Česká kresba (Galerie R)
dokumentace výstavy
rok vydání, název (podnázev)
2004   Socha a hlína na hradě
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jindrovi
plakát
rok vydání, název (podnázev)
2000   Wandstücke (Internationale Keramik)
program
rok vydání, název (podnázev)
1998   Programma 1998 - 1999
2008   Atrium na Žižkově, koncertní a výstavní síň (2008/12 - prosinec; Koncerty - výstavy, pronájmy, další akce)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
2019   Jana Jaroszová: Uni(fi)que, 2019
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění