Karel Veleba

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1966   Karel Veleba
1974   Karel Veleba: Černá a bílá
1988   Karel Veleba: Obrazy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1959   Výstava moravských výtvarníků
1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno
1963   Parabola
1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
1963   Členská výstava 1963
1964   Grafika współczesna
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1965   Výstava tvůrčí skupiny Parabola
1966   Brněnská bilance
1969   Blok brněnských tvůrčích skupin
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa)
1991   Almanach Q (4)
1996   Užité umění 60. let
2002   3. salón Sdružení Q
2003   Sdružení Q
2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let)
2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2008 (XIX. V – Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce, 9, 11, 1961/06/07, 7-8
1962   Výstava mladých jihomoravského kraje, Výtvarná práce, 10, 14, 1962/08/18, 8-9
1963   Antonín Čalkovský, Rudolf Fila, Jozef Jankovič, Slavoj Kovařík, Zdeněk Macháček, Miroslav Štolfa, Karel Veleba, Václav Zykmund, Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, , , 1963, -
1969   Blok brněnských tvůrčích skupin, Výtvarná práce, 17, 3-4, 1969/05/10, 5-
2017   Konvergence volného a užitého umění v období socialismu v Československu (Textiláže Karla Veleby a šperky Jozefa Jankoviče), Prostor Zlín, 24, 2, 2017, 10-15
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1992   Karel Veleba: Obrazy
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2013   Brněnská zlatá šedesátá
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění