Václav Kasík

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1950 - 1956   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Svolinský Karel