Dimitrij Kadrnožka

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1959   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy a kresby
1965   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy
1978   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy z Kuby (Tvorba z let 1967 - 1974)
1984   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy
1988   Kadrnožka
1988   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy a grafika
2016   Dimitrij Kadrnožka: Barvy radosti a melancholie
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1945   Student Painter´s and sculptor exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1952   Členská výstava 1952
1954   Členská výstava 1954
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1967   I. pražský salon
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1979   Současná grafika ze sbírek Galerie hl. m. Prahy
1982   24 žáků školy profesora Antonína Strnadela
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1984   Grafické techniky I (Litografie)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
2004   Český filmový plakát 20. století
2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2015   Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (V. Ka - Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1959   Z pražských výstav - únor, Výtvarné umění, 9, 3, 1959/06/20, 135-138
1959   Dimitrij Kadrnožka, Výtvarná práce, 7, 4, 1959/03/10, 10-
1959   Noví členové a kandidáti jmenovaní ústředním výborem..., Výtvarná práce, 7, 11, 1959/07/11, 6-
1965   Dimitrij Kadrnožka po pěti letech sestavil..., Dimitrij Kadrnožka: Obrazy, , , 1965, -
1965   Ludvík Aškenazy s Františkem Dvořákem zahájili v pondělí 1. února..., Výtvarná práce, 13, 1, 1965/02/22, 11-
1983   Jubilea září - říjen (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 10-10
1988   Dimitrij Kadrnožka (Postihnout prameny malířova stylu...), Kadrnožka, , , 1988, -
1988   Tvořit je to nejcennější..., Dimitrij Kadrnožka: Obrazy a grafika, , , 1988, -
2017   Galerie Toyen ukáže prvopocity Dimitrije Kadrnožky, Radniční noviny, 26, 4, 2017/04/04, 14-14
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1978   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy z Kuby (Tvorba z let 1967-1974)
1986   Dmitrij Kadrnožka: Kubánské variace
1988   Dimitrij Kadrnožka: Grafika a obrazy
2014   Dimitrij Kadrnožka: Pod tropickou oblohou
2016   Dimitrij Kadrnožka: Barvy radosti a melancholie
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
katalogový plakát kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2014   Ejhle! (100 dosud nevystavených plakátů)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění