Josef Jiříkovský

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1921   Katalog II. výstavy Spolku československých akademiků výtvarných v Praze
1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská
1926   Výstava sběratele Dra. A. Starého
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1927   130. výstava S.V.U. Mánes
1927   IV. výstava S.V.U. Mánes
1927   125. výstava S.V.U. Mánes
1927   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1929   Umělecká výstava spolků S. V. U Mánes a Umělecké besedy v Praze
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1933   Průvodce po Moderní galerii
1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1938   III. Zlínský salon
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Členská výstava Umělecké besedy
1943   Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1945   Mánes 1907-1938 (Výstava obrazů a soch členů S.V.U. Mánes pořádaná u přiležitosti Mezinárodního studentského kongresu v Praze 1945)
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1949   Sculptura cehoslovaca
1950   Výtvarná úroda 1950
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1963   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963)
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1977   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1980   Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague)
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   České sociální umění
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1999   Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco)
2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2018   První republika 1918-1938
2019   Devětsil 1920-1931
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1936   Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, , , 1936, 43-48
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 15, 1, 1965/02/10, 6-15
1995   Primitivismus, civilismus a spirituální realismus, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 137-163
www
rok vydání, název (podnázev)
  Josef Jiříkovský (cs.wikipedia.org)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1961   Sbírka českého sochařství
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
nedat.   Sbírka českého sochařství
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1924   Vánoční výstava Spolku Výtvarných umělců Mánes
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy