Bedřich Havránek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1951   Kresby Bedřicha Havránka
1985   Bedřich Havránek (1821 - 1899)
1992   Bedřich Havránek (33. Výtvarné Hlinecko)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1933   Průvodce po Moderní galerii
1934   Katalog výstavy obrazů ze sbírky JUDra J. Šafaříka (Průcha, A. Slavíček, Mařák a j.)
1938   Česká tradice v 19. století
1940   Galerie Umělecké besedy (Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století)
1942   Výstava VOUB
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1946   České malířství XIX. stol.
1949   Mistři českého umění 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu
1949   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny)
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951   Česká krajina XIX. století
1951   Mistři české kresby
1952   Česká krajina XIX. století
1955   Česká grafika XIX. století
1955   České malířství XIX. století
1958   České malířství XIX. století
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   České malířství první poloviny XIX. století
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění
1966   České malířství XIX. století
1968   Má vlast (České malířství XIX. století)
1969   Česká krajina
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1972   České umění XIX. století
1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   České malířství XIX. století
1976   Česká krajinomalba 19. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979   Česká krajina 19. století
1980   Krajina v české malbě 19. století
1981   Klasikové malířství 19. století (České malířství 19. století 2. část)
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1986   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby)
1986   Česká kresba 19. století
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1987   Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století (28. výtvarné Hlinecko)
1987   Česká kresba 19. století
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
1996   Litografie Kamenopis aneb počátky české litografie 1819 - 1850 (k 200. výročí vynálezu litografie Aloisem Senefelderem)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1996   Mistrovská díla českého malířství 19. století ze sbírek Pražského hradu
1997   Ouplná lůna
1997   Praha v akvarelu a kolorované grafice 19. století
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
2000   Konec světa? / The End of the World?
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2000   Biedermeier (Arte e cultura nella Mitteleuropa 1815-1848)
2000   August Švagrovský a jeho sbírka (90. výročí založení galerie)
2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století)
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část)
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2004   Akvizice 1995-2003
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.)
2008   Biedermeier (Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848)
2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století)
2008   Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze
2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Od baroka k Josefu Mánesovi
2013   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2018   Národ sobě
2018   Z akademie do přírody (Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890)
2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století
2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Jak jsem se stal obchodníkem s obrazy, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1948   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození), Orbis, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1994   Bedřich Havránek, Odeon, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
2001   27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů, VIVO, nakladatelství a galeristika, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2008   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 2-
1953   K výstavě z dílen českých mistrů, Výtvarná práce, 1, 27, 1953/10/30, 5-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1955   Tři výstavy Národní galerie (Neméně závažnou je i výstava České grafiky 19. století...), Výtvarná práce, 3, 15-16, 1955/09/05, 8-
1982   Starý židovský hřbitov v Praze v dílech romantických malířů (Výstavy), Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 62-62
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
1986   Bedřich Havránek, Umění, 24, 4, 1986, 341-347
1987   Havránkova inspirace Moravským krasem (Studie k romantismu Bedřicha Havránka), Umění, 24, 5, 1987, 415-423
1989   K souborné výstavě díla Bedřicha Havránka, Umění, 37, 2, 1989, 179-182
2014   19. století, Ročenka ART+, , , 2014, 32-34
www
rok vydání, název (podnázev)
  Bedřich Havránek (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1986   Bedřich Havránek: Výběr z díla
1986   Bedřich Havránek (malířské dílo - 19. století)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   11. Aukce
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2018   Výtvarné umění
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2004   Krajina v českém umění 17. - 20. století
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1948   Katalog Jurečkovy galerie
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1948   Čeští klasikové 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   České malířství 19. století II.