Jiří Kačer

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1992   Galerion 92
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1988   Pokus o konfrontaci mladých, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 5-0
1991   Hořické sympozium, Moravskoslezský večerník, , , 1991/08/21, -
1993   Sochařský exteriér Troja 93, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 22, 1993/10/27, 4-4
1996   Konfrontace - Spontánní umělecký výraz 80. let, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 145-152
2000   Sochaři se setkali na sympoziu, Mladá fronta Dnes, , , 2000/07/12, 4-
2002   Zlínský salon ukazuje renesanci malby (V Domě umění na na zámku ve Zlíně je vystaven výběr prací současných výtvarníků), Lidové noviny, , , 2002/06/28, 22-22
2002   Třetí Nový zlínský salon jako zrcadlo doby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 18, 2002/09/12, 1-
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
2013   Škola Jana Hendrycha přehled absolventů 1990 - 2013 (Ateliér figurálního sochařství a medaile)