Jiří Mika

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Gymnázium, Kladno (Kladno) ,
1973 - 1978   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta stavební, ),