Petr Štěpán

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2001   Jaroslav Kafka: Objevený svět
2004   Karen LaMonte: Vanitas
2009   Jiří Kubový
2009   Jiří Kubový
2012   Georgi Stojanov: Akvarely / Watercolours
2012   Otto Herbert Hajek: Obrazy a grafiky / Paintings and grafic works
2013   Načeradský: Kresby, grafiky (Práce z let 1956-2013)
2013   Jiří Kubový
2014   Francesco Clemente: Obrazy
2014   Ivan Jilemnický (1944-2012)
2015   Martin Šárovec: Ars Pragensia (Litografie / Lithographs)
2018   Zdeněk Šplíchal: Vědomí (ne)skutečnosti / The Consciousness of (Un)reality
nedatováno   Karel Kuška
nedatováno   Vlasta Matoušová: Grafika
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
2005   Pohádkové bytosti
2005   Pocta Františku Kupkovi
2007   5 let po povodni (Společná výstava českých i zahraničních autorů)
2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
nedatováno   Český komiks / Czech comics
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2006   Karel Jerie, Galerie Němeček, Praha 5
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, , , 2000, 7-79
2005   Pohádkové bytosti, Pohádkové bytosti, , , 2005, -
2005   20. století, Pohádkové bytosti, , , 2005, -
2005   Czech Comics (?) and Fine Art, Grapheion, , 18, 2005, 77-78
2007   Pět let po povodni /Devadesát pět let do povodně?/, 5 let po povodni, , , 2007, 0-0
2007   Jak je na tom kýč? (Anketa), Revue Art, , 4, 2007, 4-9
2008   Jak jsou na tom ženy? (Anketa), Revue Art, , 3, 2008/3, 4-9
2009   Michaela Petrů - Hraj si se mnou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 2, 2009/01/22, 6-6
2009   Komorní krajiny Jiřího Kubového, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 3, 2009/02/05, 4-
2009   Jak je na tom čas? (Anketa), , , , , 4-9
2009   3 otázky pro... (Eliška Jakubíčková, Petr Štěpán), Revue Art, , 1, 2009, 31-31
2009   Jak je na tom ČMVU? (Anketa), Revue Art, , 2, 2009, 4-7
2009   Jak je na tom čas?, Revue Art, , 1, 2009, 4-9
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
2008   Rudolf Zörner: Spiritus Mundi z pramenů šedesátých
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2005   Pohádkové bytosti