Igor Korpaczewski (KW)

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Akademie výtvarných umění, Praha, (asistent ateliéru Malba I Jiřího Sopka)
1988 - 0   Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien), (semstrální stáž)
1990 -   Galerie mladých, U Řečických, Praha, ()