Bohuslav Knobloch

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (160)
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (167)
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb
1953   SČUG Hollar: Členská výstava (175)
1953   Česká grafika Hollar
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   SČUG Hollar: Členská výstava (181)
1954   Výstava jihočeské grafiky
1954   Gráfica checoslovaca
1955   SČUG Hollar: Členská výstava (190)
1955   Výstava českej grafiky členov SČUG Hollar
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Výstava původní grafiky a kreseb (Ladislav Čepelák, Bedřich Housa, Rudolf Klimovič, Bohuslav Knobloch, Jaroslav Kovář, Jaroslav Lukavský, Jindřich Mahelka, Karel Oberthor, Pavel Sukdolák)
1958   Výstava grafiky tvůrčí skupiny Hollar
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1959   Kresby z cest
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar
1961   Hollar 1961
1962   Kresby Hollara (Od kresby ke grafice)
1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
1966   Euro-exlibris '66
1966   Tschechische Graphik
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   50 let SČUG Hollar
1967   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar
1968   50 let SČUG Hollar
1968   Mostra grafica del Gruppo Hollar di Praga
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků (Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let)
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса)
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1969   Itálie v díle současných českých umělců
1971   Pocta Aloisu Senefeldrovi (k 200. výročí narození)
1971   Malíři na cestách (II. část)
1972   Der Mensch und die Landschaft im Werke der Tschechischen Maler
1981   Exlibris (Soudobá knižní značka)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod
1987   Současné české exlibris
1987   Český a slovenský exlibris
1988   Současné české exlibris
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1995   Savremena češka grafika
1995   Česká grafika (SČUG Hollar)
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky)
nedatováno   Grafika v galeriích Díla-ČFVU
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1984   Medaile a plaketa, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (V. Ka – Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1954   Členská výstava SČUG Hollar, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 6-6
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Akce Povltaví a Pohraničí, Výtvarná práce, 3, 9, 1955/05/11, 10-
1956   Úvodem (Devět grafiků, kteří vám předkládají...), Výstava původní grafiky a kreseb, , , 1956, 0-0
1956   Výstava kreseb v Hollaru, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 10-11
1956   Devět ze školy Vladimíra Silovského, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 8-9
1956   Poznámka k výstavě SČUG Hollar, Výtvarná práce, 3, 1, 1955/01/14, 5-
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2002   Z dějin chrudimského exlibris, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2002, , , 2002, 12-16
2007   Tradice, kvalita a umění jednoho tiskařského rodu (Od Mirro Pegrassiho k bratřím Dřímalovým)), Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2007, , , 2007, 36-38
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1962   Bohuslav Knobloch: Grafika do roku 1960
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1956   Grafika a kresby
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2016   Etcetera: Soukromá sbírka umění
2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Bohuslav Knobloch
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky)
1998   Praha v grafice
2001   Exlibris
parte
rok vydání, název (podnázev)
1998   Bohuslav Knobloch (akademický malíř, grafik a restaurátor)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1960   Skupina československých umělců grafiků Hollar
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor grafických listů
rok vydání, název (podnázev)
1968   Účastníkům XII. evropského kongresu exlibristů COMO 1968 věnují Svaz československých výtvarných umělců a Spolek sběratelů a přátel exlibris v Praze