Vlasta Matoušová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1997   Vlasta Matoušová
2000   Vlasta Matoušová: Vědecká kresba
2002   Vlasta Matoušová: Svět hmyzu
nedatováno   Vlasta Matoušová: Grafika
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Mladá tvorba: Tvorba mladých výtvarníků Východočeského kraje
1992   Sedmá přehlídka českého ex libris Chrudim (1989 - 1992)
1994   Současná česká grafika
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1997   Současná česká ilustrační tvorba (5. ročník)
1998   Současná česká ilustrační tvorba (6. ročník)
2001   Žatva slovenského a českého exlibris za rok 2000
2002   II. salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů
2003   Současná česká ilustrační tvorba (11. ročník)
2005   Grafix 2005 (Bienále drobné grafiky GRAFIX - Břeclav 2005)
2005   Současná česká ilustrační tvorba (13. ročník)
2007   Grafix 2007 (Česko - rakouské bienále drobné grafiky Grafix-Břeclav 2007)
2007   Současná česká ilustrační tvorba (15. ročník)
2015   Umění Pojizeří (55)
2020   Pro knihy, pro sbírku, pro radost / For books, for the collection, for fun (XVI. Trienále českého ex libris 2020 / XVI. triennale of Czech Ex Libris 2020)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2008   Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2001   Kresby Vlasty Matoušové v Galerii literární kavárny Academia, Akademický bulletin, , 7-8, 2001/07/10, -
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1992   Vlasta Matoušová: Ilustrace, akvarely, grafika
1997   Vlasta Matoušová: Akvarely, grafika, ilustrace
2000   Vlasta Matoušová: Vědecká kresba - ilustrace
2001   Vlasta Matoušová: Přírodovědná ilustrace a grafika
2001   Vlasta Matoušová: Vědecká kresba a ilustrace
2002   Vlasta Matoušová: Svět hmyzu
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2018   Malíři Pojizeří: Pocta Václavu Žatečkovi
2019   Malíři Pojizeří (Prožité tajemno)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Svět hmyzu Vlasty Matoušové (akvarely, grafika, vědecké ilustrace, skleněné plastiky)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
2015   Umění Pojizeří (55)
2018   Malíři Pojizeří: Pocta Václavu Žatečkovi
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2017   Hollar dnes