František Hudeček

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1996   Karel Kuklík: Portréty a ateliéry šedesátých let
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1992   Galerion 92
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1957   Z díla (Petr Křička), Československý spisovatel, Praha
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1944   Druhá ranní (Františku Hudečkovi), František Hudeček: Výstava obrazů / Bilderausstellung, , , 1944, -
1945   O kresbě O skupině Na závěr, Skupina 1942, , , 1945, -
1946   Členská výstava Umělecké besedy, Národní osvobození, 17, 297, 1946/12/28, 5-5
1947   Skupina Ra (Je nutno se představit,...), Skupina Ra, , , 1947, 12-15
1947   Obrazy Františka Grosse, Národní osvobození, 18, 137, 1947/06/13, 4-4
1948   Vzpomínky na Julia Fučíka, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 48-48
1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 35-48
1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 1, 3, 1950/04, 108-132
1950   Dopis národ. umělce Václava Rabase, Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 190-191
1954   Výsledky soutěže k 10. výročí osvobození republiky, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 10-
1956   Moderní umění ((Diskusní příspěvek k jeho problematice)), Výtvarné umění, 6, 6, 1956/07/30, 268-280
1957   Zpráva výboru sekce MSGR, Výtvarná práce, 5, 25-26, 1957/12/30, 14-
1960   Miloš Jiránek: Dojmy a potulky a jiné práce (Recenze), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 137-137
1961   Z letních výstav v Praze, Tvorba, 26, 36, 1961/09/07, 848-849
1963   Obrazárny, architektura, život, Výtvarná práce, 11, 13-14, 1963/08/17, 1-2
1965   Tvůrčí programy českého malířství po roce 1945, Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 168-184
1965   Dvojí výročí surrealismu, Výtvarné umění, 15, 7, 1965/09/20, 316-323
1965   Stále neznámý Rykr, Výtvarná práce, 13, 15, 1965/08/14, 7-8
1965   České malířství po roce 1945, Umění, 13, 4, 1965/09, 323-351
1965   Nemeš v Praze, Výtvarná práce, 13, 6-7, 1965/04/26, 8-9
1965   Radar v Karlových Varech, Výtvarná práce, 13, 23, 1965/12/06, 7-7
1966   Nové československé poštovní známky, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 4-
1967   Moderní umění v Ostravě, Výtvarná práce, 15, 4, 1967/02/23, 4-5
1967   AICA na Kubě, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 2-
1967   V. Vingler a Index v Karlových Varech, Mladá fronta, , , 1967/09/01, -
1967   V karlovarské Galerii umění, Zemědělské noviny, , , 1967/10/07, -
1968   Úvaha nad naším současným malířstvím, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 29-44
1968   Touto výstavou chceme připomenout..., Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, , , 1968, 0-0
1970   Jak to bylo, Výtvarná práce, 18, 6, 1970/03/18, 2-
1972   Setkání generací, Svobodné slovo, , , 1972/07/26, -
1972   Město a lidé, Rudé právo, , , 1972/07/26, 5-5
1979   Pražské výstavy (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, -
1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 2-9
1981   Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 10-18
1982   Svět technické civilizace, Práce, , , 1982/07/23, -
1984   Krajina poutá české umělce jako velké téma..., Česká krajina, , , 1984, 7-13
1988   Na závěr - tehdy, potom, nyní, Linie / barva / tvar, , , 1988, 109-113
1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 6, 1988/06/07, -
1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 19, 1988/12/06, 5-
1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, , , 1993, 292-391
1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, , , 1993, 124-172
1993   Závažná výstava z ne tak dávné historie (Praha, Valdštejnská jízdárna, 26. 10. - 2. 1. 1993), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 26, 1993/12/22, 4-4
1993   České umění 1930 - 1960, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, 9-
1993/09/02   Umění v těžkých časech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, 9-
1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 258-265
1994   Nová citlivost (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Nová figurace, 30. 6. - 11. 9. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Nová citlivost, 23. 6. - 12. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 16-17, 1994/08/18, 16-16
1994   Skupina 42 (Výběr z grafické tvorby), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 7, 1994/04/07, -
1995   Reflexe osamění, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 263-278
1997   Snář českého surrealismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 1, 1997/01/09, 16-
1997   Surrealismus bez pověr a iluzí anebo Naopak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 1, 1997/01/09, 2-
1998   Fenomén Galerie Vincence Kramáře (Praha, Dejvická galerie, 2. 9. - 30. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 19, 1998/09/24, 3-3
1998   Civilizace (Praha, ČMVU, Dům U černé Matky Boží, 8. 10. 1998 - 10. 1. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 24, 1998/12/03, 12-12
1999   Úvodem, Cestou necestou, , , 1999, 9-11
1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, , , 1999, 49-57
1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, , , 1999, 194-228
1999   O barvách (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 25. 6. - 30. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 16-17, 1999/08/26, 12-12
1999   Výstava připomíná výtvarníky z Klubu konkretistů, Lidové noviny, , , 1999/02/02, 21-21
2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 1, 2000/01/13, 12-
2001   Nová figurace, České umění 1938-1989, , , 2001, 318-320
2001   Objekt a Objekt / objekt (Praha, České muzeum výtvarných umění, Dům u Černé Matky Boží, 31.5. - 26.8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 14 - 15, 2001/07/12, 16-
2001   Jiří Kolář, sběratel, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 25 - 26, 2001/12/20, -
2001   František Doležal aneb Život s Máchou (Příloha VI.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, , , 2001, 102-103
2003   Stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 5, 2003/03/06, 12-
2004   Sbírka jako oáza potěchy i poznání, Revue art, 1, 2, 2004, 6-13
2004   Starožitnosti a umělecká díla (67. aukce Antikvy Novy Praga), Art & Antiques, , 5, 2004/05/02, 23-23
2004   Kupka a Korovin (Rekordní ceny v aukčním domě Meissner Neumann), Art & Antiques, , , 2004/01/02, 22-22
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 2006, 223-223
2006   Česká moderní grafika získávala..., Česká grafika 60. let, , , 2006, 0-0
2006   Umění 40. a 60. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 8, 2006/04/13, 4-
2009   Lettrismus v Čechách, Revue Art, , 1, 2009, 36-41
2009   Krajinář města, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 6, 2009/03/19, 3-3
2009   Ve víru maleb zátiší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 25-26, 2009/12/17, 5-
2010   Víc než napoprvé, Art + Antiques, , 11, 2010/11, 19-20
2011   Rekordní Matal, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 20-21
2011   Přehlídka rekordů, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 22-23
2011   Nejlepší za dva roky, Art + Antiques, , 10, 2011/10/07, 15-15
2013   Klub milionářů, Art + Antiques, , 3, 2013/03/08, 20-22
2013   Rekordní Horejc, Art + Antiques, , 6, 2013/06/07, 18-18
2013   Výtvarné umění a hudba , Psalterium, 7, 4, 2013, 8-9
2015   Jiří Kolář - 100 let od narození umělce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 1, 2015/01/08, 4-
2018   Přehled milionových položek vydražených v roce 2017, Ročenka ART+, , , 2018, 71-91
fotografie
rok vydání, název (podnázev)
1967   František Hudeček ve svém ateliéru
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1941/04   Život (Sborník pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1966/10/10   Výtvarné umění
PF
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno (2013)   PF 2014 - Galerie U Betlémské kaple Vám přeje vše nejlepší do nového roku...
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
2002   Byla to skupina s velkým S
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové