Vojtěch, svatý

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Cesta svatého Vojtěcha, Benediktíni opatství břevnovského, Praha
1997   Sv. Vojtěch (Život a smrt mučedníka), Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří (Jinřichův Hradec)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1998   Kdo byl kdo (Naši cestovatelé a geografové), Nakladatelství Libri, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1937   Hagiografické živly v díle Máchově, , , , , 170-0
1997   Ostatky svatého Vojtěcha, Posel z Budče, , 12-13, 1997/09/27, 3-5
2001   Život Svatého Vojtěcha, Biskupa a Mučedlníka Pražského (Třímecítmého dne dubna. Trpěl Léta Páně 997), Posel z Budče, , 18, 2001/09/29, 16-19
www
rok vydání, název (podnázev)
  Svatý Vojtěch (cs.wikipedia.org)
kalendárium
rok vydání, název (podnázev)
2006   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2007 (Textová část)