Paolo Veronese

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Dóžecí palác, Benátky (Venezia), (provedl výplně v Sále devíti)