Jindřich Ulrich

autorská
termín, název výstavy, místo konání
1980/07/10 - 1980/09/10   Jindřich Ulrich: Miniatury, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
1981/10   Jindřich Ulrich, Galerie Fronta, Praha
1988/09/06 - 1988/09/25   Jindřich Ulrich, Výstavní síň Semafor, Praha
2008/10/29   Jindřich Ulrich: Obrázky a drobnosti, Galerie v Lazarské, Praha
kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1980/02 - 1980/02/24   Malíři čtou první: Ilustrátoři nakladatelství Mladá fronta, Galerie Fronta, Praha
1984/10/04 - 1984/11/25   Výtvarné umění a hudba, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1989/05/04 - 1989/05/17   Adolf Born: Grafika, JIndřich Ulrich: Obrazy, Galerie Dílo, Olomouc (Olomouc)
1990/11/06 - 1990/12/09   Současná česká kniha, Mánes, Praha
1993/06/30 -   Jindřich Ulrich: Obrazy, Václav Pokorný: Kresby, akvarely, Stanislav Martinec: Keramika, Galerie U prstenu, Praha
1997/05/28 - 1997/06/05   Šlí party, Galerie U prstenu, Praha
2002/03/13 -   Malá pocta jedné fotografii, Galerie La Femme, Praha
2005/11/03 -   Domácí úkoly na téma Žena, víno, zpěv, Galerie La Femme, Praha
2006/04/06 - 2006/04/29   Vyhnání z ráje, Galerie La Femme, Praha
2008/11/26 - 2008   Výtvarníci proti týrání žen a dětí, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
dražba/aukce/bazar
termín, název výstavy, místo konání
1997/06/05   Aukce ve prospěch nadace Človíček, Galerie U prstenu, Praha
1998/12/12   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
2000/05/31   Praha světácká, aukce, Galerie U prstenu, Praha
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha 1
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Praha 1
2008/12/06   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, dražba, Karolinum, Praha 1
2010/11/14   10. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha 1
2012/12/09   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha 1
2014/12/14   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry - aukce, Veletržní palác, Praha
předaukční výstava
termín, název výstavy, místo konání
1998/11/17 - 1998/12/11   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha 1
2000/05/22 - 2000/05/31   Praha světácká, Galerie U prstenu, Praha
2000/12/04 - 2000/12/15   5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha 1
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha 1
2006/11/14 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha 1
2008/11/21 - 2008/12/04   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha 1
2010/11/01 - 2010/11/12   10. aukční salon výtvarníků, 382 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha 1
2012/11/21 - 2012/12/07   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha 1
2014/11/28 - 2014/12/12   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry, Veletržní palác, Praha