Vladimír Uher

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1979   Eva Křížová-Brýdová: Obrazy a kresby z let 1965 - 1979
1983   Olga Karlíková
1983   Dagmar Hendrychová: Keramické dílo 1930-1981
1984   Matyáš Bernard Braun 1684 - 1738: Výběr řezeb
1996   Oldřich Drahotušský: Život a dílo
1999   Josef Mocker 1835-1899 (stavitel katedrály)
2002   Karel Nepraš: Sedící, stojící, kráčející
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1988   12/15 Pozdě, ale přece
1992   Oktavián Broggio 1670 - 1742
1996   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award (Vladimír Kokolia, František Skála, Michal Nesázal, Martin Mainer, Michal Gabriel, Petr Nikl)
1998   Architektonický ateliér Pavla Kupky: Realizace, projekty, studie (30 let spolupráce 1968-1998)
2003   Ejhle světlo
2004   Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1970   Starobylá města v Československu, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1980   Černínský palác v Praze, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1982   Interiérová tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1983   Národní divadlo / Das Nationaltheater (Kurze Geschichte seiner Errichtung und Führer durch das Gebäude), Národní divadlo, Praha
1983   Národní divadlo (Stručné dějiny jeho budování a průvodce budovou), Národní divadlo, Praha
1983   Románské umění v Čechách a na Moravě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Románské umění v Čechách a na Moravě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Stavitelé paláců a chrámů (Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové), Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1998   Jan Blažej Santini - Aichel, Nakladatelství Karolinum, Praha
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2015   Barokní architektura v Čechách, Nakladatelství Karolinum, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1975   Praha - celek a detail, Umění a řemesla, , 3, 1975, 27-36
1980   Aktuální otázky kultury socialistického životního prostředí, Výtvarná kultura, 4, 4, 1980, 8-14
1998   Návrat múz na Malou Stranu (Rekonstrukci Liechtenštejnského paláce recenzuje Mojmír Horyna), Architekt, 44, 6, 1998, 12-13
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1996   Paláce znějící hudbou (Rekonstrukce Lichtenštejnského a Hartigovského paláce pro Hudební fakultu Akademie múzických umění)
2000   Průvodce pražskými stavbami devadesátých let oceněnými primátorem Janem Kaslem / Prague Buildings of the 90s Awarded the Major's Prize by Jan Kasl