Radek Wohlmuth

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění),
? - ?   Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Plzeň (Plzeň-město) (Pedagogická fakulta, ),