Prokop Holý

* 1380,
30. 5. 1434, Lipany, Vitice (Kolín), Česká republika (Czech Republic)
husitský kněz

 

pohlaví: muž

heslo:
Pocházel ze staroměstské měšťanské rodiny, matka brzy ovdověla, hocha adoptoval strýc Jan de Aquis (Jan z Cách), bohatý pražský šlechtic, vlastník hradu Jenštejn, kde Prokop v letech 1408-1414 prožil dětství. Strýc mu umožnil dobré vzdělání, několikrát ho vzal na obchodní cesty do Francie, Španělska, Itálie, dokonce prý navštívil Boží hrob v Jeruzalémě. Po univerzitních studiích a po vysvěcení na kněze odešel s Janem Žižkou z Trocnova do vznikajícího husitského města Tábor. Zpočátku patřil ke stoupencům radikálního husitského směru, dokonce byl obviňován z pikartství (pikarti popírali přítomnost Krista ve svátosti oltářní), po roce 1420 zastával umírněnější táborské myšlení. Od roku 1426 byl vůdčím politikem táborské strany, duchovním vůdcem táborské polní obce. Ve spolupráci se sirotčím a pražským svazem se mu podařilo dostat většinu území Čech pod husitskou kontrolu. Diplomatickým jednáním i vojenským nátlakem (výpravy do Uher, Německa, Rakouska, Slezska a Lužice) nutil západní křesťany k jednání o husitském programu. V lednu až dubnu 1433 vedl husitskou delegaci na basilejském koncilu, po neshodách před obléhanou Plzní odešel v září 1433 z vedení táborské polní obce, na jaře 1434 se do jejího vedení vrátil. Padl v bitvě u Lipan na straně husitských radikálů.
jih

poznámka:
Odkaz. forma
Holý, Prokop, zemř. 1434