Miloš Hruška

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1977   Miloš Hruška: Sochy v kameni
1983   Miloš Hruška
1984   Miloš Hruška: Sochy
1988   Miloš Hruška
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1967   I. pražský salon
1969   Helena Slavíková, Miloš Hruška, Jiří Mádlo, Miroslav Pangrác
1971   Helena Slavíková, Miloš Hruška, Jiří Mádlo, Miroslav Pangrác
1974   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění (Výsledky tvůrčí úkolové akce)
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1977   Helena Slavíková: Obrazy, Miloš Hruška: Sochy
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Vendula Ratajová: Obrazy, Miloš Hruška: Plastiky
1982   Petr Hana: Obrazy, Miloš Hruška: Plastiky
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Ivan Bednář: Obrazy 1962 / 1984, Miloš Hruška: Plastiky 1978 / 1984
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986)
1987   Z ateliérů medailérů
1987   Helena Slavíková, Helena Hrušková, Miloš Hruška: Obrazy a sochy
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1992   8 členů Jednoty umělců výtvarných
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1971   Vzájemné přátelství a základní..., Helena Slavíková, Miloš Hruška, Jiří Mádlo, Miroslav Pangrác, , , 1971, -
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1988   Miloš Hruška: Plastiky
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1986   Drobná plastika
1994   Socha v kameni (k poctě Josefa Vágnera)
2015   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Miloš Hruška
parte
rok vydání, název (podnázev)
1997   Miloš Hruška (akademický sochař)
seznam úmrtí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Seznam úmrtí
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991)