Gabriela Pelikánová

termín, název výstavy, místo konání
2007/01/16 - 2007/02/24   Ilustrátoři dětem, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
2007/05/15 - 2007/08/04   Eduard Ovčáček: Grafiky a asambláže 60. let ze sbírek GVUO, Ostrava (Ostrava-město)
2010 - 2010/11/28   Nová díla Josefa Kubíčka ve sbírkách GVUO, Ostrava (Ostrava-město)
2010/08/11 - 2010/10/17   Rudolf Kremlička: Žena v množném čísle. Kresby Rudolfa Kremličky, Ostrava (Ostrava-město)
2010/08/23 - 2010/10/17   Vůně uhlí stále v nás, Michálkovice, Ostrava (Ostrava-město)
2010/11/03 - 2011/01/30   Andělská tvář - Motiv andělů v grafickém umění napříč staletími, Ostrava (Ostrava-město)
2011/02/02 - 2011/03/27   Paříž, sladká Paříž – grafická díla Valentina Držkovice, Ostrava (Ostrava-město)
2011/03/15   O životě a díle Valentina Držkovice, Ostrava (Ostrava-město)
2013/03/14 - 2013/04/26   Ivana Štenclová: Euphoria, Ostrava (Ostrava-město)
2014/01/10 - 2014/05/04   Umění Osmy – umění nového počátku, Opava (Opava)
2014/05/06 - 2014/06/29   František Bílek: Poutník v bezčasí, Ostrava (Ostrava-město)
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Ostrava (Ostrava-město)
2016/01/20 - 2016/03/20   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2020/05/26 - 2020/08/30   Pavel Nešleha: Vidět jinak / To See Differently, Ostrava (Ostrava-město)
2022/03/01 - 2022/05/29   Velikonoční příběh v umění, Ostrava (Ostrava-město)