Pavel Hrach

rok od - do, skupina
0 - 0  Český fond výtvarných umění (ČFVU)
0 -  Typo & (Typo et)
0 -  TypoDesignClub
1992 -  Typo+