Věra Frömlová

* 3. 8. 1924, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou), Česká republika (Czech Republic)
26. 12. 1998, Praha, Česká republika (Czech Republic)
restaurátorka, malířka

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
Několik let po ukončení reálky v rodném městě byla přijata na AVU, do ateliéru figurálního malířství V. Sychry (1945-50). Ve studiu pokračovala u B. Slánského (1950-53). Roku 1953 se stala členkou SČSVU - v nově ustavené sekci Restaurátorů (MSGR). Studijní cesty po západní Evropě, Maďarsku a SSSR. V rámci pomoci Florencii (1967) pracovní pobyt ve Fortezza da Basso. V letech 1956-74 byla zaměstnána v restaurátorském ateliéru NG v Praze - obor malba. 1971 vede restaurátorský ateliér NG ve Šternberském paláci a 1973 jmenována MK ČSR členkou výtvarné komise SČVU. Od roku 1974 pracuje samostatně. 1972-79 komisařkou ČFVU pro obor restaurování maleb.
V NG se specializovala především na středověkou deskovou malbu. Počátkem 60.let dostala příležitost při restaurování Třeboňského oltáře (Kladení do hrobu). Výsledek po sejmutí přemaleb a ztmavlých laků byl vynikající a spolu s M. Hamsíkem ji byla udělena cena „Za vynikající práci“ (1963). Největší ohlas však vzbudil její téměř neuvěřitelný výkon při konzervaci a rekonstrukci Církvické desky (1964-65), která byla téměř doslova V. Frömlovou sestavena ze šupinek odpadané barevné vrstvy. Díky této mravenčí práci bylo objeveno dosud neznámé dílo Mistra třeboňského oltáře. K určení autorství také přispěla srovnáním s technikou malby Třeboňského oltáře. V 80. letech se významně podílela na kompletním dokončení restaurátorských prací na souboru deskových obrazů mistra Theodorika z hradní kaple sv. Kříže na Karlštejně. V letech 1988-89 byla členkou přípravné komise celostátní výstavy Restaurátorské umění (Praha). Během svého života obdržela i několik čestných ocenění.
Přestože mnoho úsilí věnovala náročné a vyčerpávající práci restaurátora, našla si vždy čas i na vlastní volnou tvorbu. Účastnila se Horáckých salónů v Novém Městě na Moravě (1966, 1969 a 1970).

Restaurátorské práce:
Závažnějších restaurátorských prací z let 1954-79 je popsána v katalogu Věra Frömlová - Restaurátorské dílo, Středočeská galerie Praha 1980.
1958 Madona z Vyššího Brodu, kolem 1420, NG.
1961 Mělník, zámek, P. Brandl: Sv. Ondřej (i.č. EC 851). Mnichovo Hradiště, zámek, 2 obrazy od J. Endlera (i.č. 3932 a 3931).
1961-62 Mistr třeboňského oltáře: Kladení do hrobu, kolem 1390, NG Praha, i.č. O 1266 (Restaurátorská zpráva uložena v archivu NG, č. r.p. 299-300).
1962 Srbeč, kostel sv. Jakuba Většího, Blažek ze Srbče, Epitaf Adama Hrušky z Března, 1581.
1961-65 Mistr třeboňského oltáře: Deska se sv. Kryštofem, okolo 1390, Církvice, kostel Sv. Vavřince (ŘK farní úřad Nové Dvory).
1964 Ukřižování Emauzské, kolem 1360, NG Praha.
1962-64 Spolupráce při restaurování Obrazárny Pražského hradu: L. Bassano: Říjen, těsně před 1590 / Tizian - okruh: Madona s děckem, 2. pol. 16.stol. (v ateliéru NG) / Tintoretto: Cizoložnice před Kristem, kolem 1545 (i.č. O 247) - průzkum, sejmutí ztmavlých laků a přemaleb.
1965 Strýčice u Českých Budějovic, kostel sv. Petra a Pavla, Madona, před 1510, dřevo.
1966 K. Škréta: Marie Maximiliana za Šternberka, NG Praha.
1967 Mistr třeboňského oltáře: Madona Aracoeli, NG Praha.
1969-70 Adorace děcka z Hluboké, AJG Hluboká nad Vltavou.
1973-77 Tetín, farní úřad, Korpus Krista ze sv. Jana pod Skalou (okruh Mistra týnského ukřižování), před 1420, polychromované dřevo.
1974-76 Třeboň, kostel sv. Jiljí, Třeboňská madona, 1392, polychromovaná opuka (spol. J. Antkem).
1975 Q. Massys: Sv. Kateřina, olej na plátně, OPH Praha.
1976 Olomouc, kostel sv. Mořice, korpus Krista ze skupiny Ukřižování, po 1510, lipové dřevo.
1976-77 Kroměříž, zámecká obrazárna, Anton van Dyck: Podobizna anglického krále Karla I a jeho manželky Henrietty, olej na plátně.
1981-83 Spolupráce při restaurování maleb v interiérech ND: A. Liebscher: Cyklus 14 lunet ve foyeru (spol. H. Drhlíkovou, D. Schwarzovou a J. Toroněm) / E. K. Liška: Rudolf II, Libuše, 1881, olej na plátně / F. Ženíšek: Zlatý věk umění, 1881, tempera (spol. D. Schwarzovou), Život, mýtus, historie, národní zpěv a hudba, 1881, tempera na omítce (spol. B. Míšovou, D. Schwarzovou a J. Toroněm).
1982-84 Praha, kostel sv. Klimenta, nástěnná malba J.Hiebla s námětem „Sv. Klement žehná Klementinu“ (spol. J. Toroněm).
1983-98 Karlštejn, hradní kaple sv. Kříže, 23 desek M. Theodorika (například i.č. KA 3679, 3680, 3722, 3726, 3735, 3749, 3753, 3762, 3790 aj. viz Magister Theodoricus, 1997).
1984-85 Duchcov, zámek, Valdštejnská rodová galerie (V. V. Reiner: Hynek Brtnický z Valdštejna při audienci u papeže, anonym: Karel Ferdinand a Karel Arnošt z Valdštejna).
1984-86 Praha, kostel sv. Voršily, nástěnné malby (spol. A. Krahulíkovou, J. Lukešovou a D. Schwarzovou).
1986-95 Epitaf Jana Strzisky z Tachova - Transfer (spol. J. Tesařem).
1992-93 Madona z Kamenného Újezda, tempera na dřevě, AJG Hluboká nad Vltavou.
1996 Karlštejn, hrad, Madona, alabastr.

PePřík

Lit.: Umění restaurátorské, Kroměříž 1969. - V.F. Restaurátorské dílo. Středočeská galerie Praha 1980; B. Čapka: V. F. restaurátorské dílo. Československý architekt 25, 1980, č. 13, s. 8. - O. Pechová: Umění restaurátorské V.F. PaP 8, 1983, s.223-24. - A. Nováková: Tajemství krásy. Vlasta, č. 10, s. 16-17; Bibliografie publikací restaurátorů. TA I, 1990, s. 130-131; J. Tomeš a kol.: Český biografický slovník XX. století, Praha 1999, s. 347.