Jitka Forejtová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1979   Jitka Forejtová: Keramika
1984   Jitka Forejtová
1987   Jitka Forejtová: Sklo
1989   Jitka Forejtová: Sklo 1988 - 1989
1996   Jitka Forejtová: Sklo 1984 - 1996
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1950   J. a L. Lobmeyra synovec Štěpán Rath a jeho spolupracovníci vystavují své práce z let 1945-1950
1955   Současné sklo (Deset let práce československých výtvarníků)
1957   Vetro di Boemia (XI. Triennale di Milano - sezione Cecoslovacchia)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1962   Lisované sklo
1964   Tvůrčí skupina Q
1965   Ryté sklo: První přehlídka soudobé tvorby
1967   I. pražský salon
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
1970   Výtvarníci Prahy 3 a 10
1970   Současné české sklo
1970   Současná česká keramika
1972   České lisované sklo (III. výstava průmyslového návrhu)
1973   Metamorfózy skla (Přehlídka současné československé skleněné plastiky)
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1977   Umělecké sklo 1977 (Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1982   Arte Aplicado Checoslovaco (Miniaturas de Vidrio, Ceramica, Textil y Joyas)
1983   Kortárs csehszlovák kerámia / Zeitgenössische böhmische Keramik
1983   Keramika, textil, sklo '83 (V kultuře bydlení)
1984   Československé sklo '84 (Umělecká sklářská tvorba)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Keramika pražských umělců
1985   Zweiter Coburger Glaspreis für moderne Glasgestaltung in Europa 1985
1986   Umění ohně (Techniky keramického umění)
1987   Skleněná plastika
1987   8. Trienále řezaného a rytého skla (Těžítko a drobný objekt)
1987   Súčasná československá sklenená plastika a sklenený šperk
1990   Skleněný inspiromat (Československé sklo z let 1955-1965)
1991   Prague Glass Prize / Sklářská cena Praha
1992   Souvztažnosti (Skleněná plastika a vitráže 1992)
1993   Zeitgenössische tschechische und slowakische Glasplastik
1994   Exhibition of the Czech Glass Sculptures
1994   Sklo 20. století (ze sbírky ateliérové tvorby českých výtvarníků ve východočeském muzeu v Pardubicích)
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1996   Užité umění 60. let
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2018   Avant Garde (Velká hra na budoucnost)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
2001   České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2016   Skleněné rozhovory / Glass Dialogues (České umělecké sklo na fotografiích Miroslava Vojtěchovského / Czech Glass Art in photographs by Miroslav Vojtěchovský), Createam, s.r.o., Praha
2016   Tschechisches Glas, Böhlau Verlag, Kolín nad Rýnem (Köln)
2018   České sklo, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Czech Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2021   Hledání rovnováhy / Finding Balance (Design československého lisovaného skla 1948-1989 / Design of Czechoslovak Pressed Glass 1948-1989), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1955   Nové snahy ve skle a keramice, Výtvarná práce, 3, 18, 1955/10/07, 6-6
1957   Československo na XI. Triennale v Miláně, Výtvarná práce, 5, 18, 1957/09/21, 1-2
1982   Beispiele (56 Abbildungen mit Kommentierung), Keramik, , 14, 1982, 12-15
1988   Sklo Jitky Forejtové, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 19, 1988/12/06, 4-
1994   Jitka Forejtová aneb o symbióze technologie, řemesla a výtvarné práce, Umění a řemesla, 36, 2, 1994, 29-33
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1977   Jitka Forejtová: Keramika
1979   Jitka Forejtová: Keramika
1984   Jitka Forejtová: Sklo a keramika
1988   Sklo Jitky Forejtové
1989   Jitka Forejtová: Sklo
1989   Jitka Forejtová: Sklo
1996   Jitka Forejtová: Sklo 1981 - 1996
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1964   Tvůrčí skupina Q
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2015   Dohnat a předehnat: Československý a polský design 60. let 20. století / To Catch Up and Get Ahead: Czechoslovak and Polish design of the 1960s
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1984   Jitka Forejtová
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
1971   Výstava výtvarníků Prahy 3 a 10
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
text
rok vydání, název (podnázev)
1996   Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou