Erich Einhorn

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1959   Pravoslav Sovák: Obrazy, kresby, grafika 1945 - 1958
1979   Magdalena Cubrová: Obrazy a kresby
1979   Rudolf Svoboda: Komorní plastika
1982   Oldřich Holíček: Výběr z malířského díla
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1970   Cien grabados y cien fotografias
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1959   Do Moskvy, Svět sovětů, Praha
1959   Praha všedního dne, Orbis, Praha
1964   Půlnoční mše (Drama o třech dějstvích s prologem (v pěti obrazech)), Československý spisovatel, Praha
1965   Kultur, Orbis, Praha
1965   Hlasy a tváře (Čtení o umělcích a umění), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1966   Prag (Das tausendjährige hunderttürmige Prag in Stadtwanderungen - ein intimer Führer durch Prags Schönheiten, Denkmäler, Sehenswürdigkeiten und romantische Winkel), Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
1967   Canada and Czechoslovakia, Orbis, Praha
1968   Kamenné barokní sochy ve středních Čechach, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha
1970   Brno: Moderní architektura / Moderne Architektur, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Brno (Brno-město)
1970   Korunovační klenoty království českého, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1974   Hrady, zámky a tvrze středních Čech, Orbis, Praha
1975   Pod sluncem této země, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1976   Pod sluncem této země, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1977   Na shledanou Jeseníky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1978   Literární toulky Moravou, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1981   Země má, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1981   Na shledanou, Praho, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1984   Na shledanou v Krkonoších, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1984   Planeta Země, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1985   Literární toulky Moravou, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1958/06/10   Výtvarné umění (Časopis Svazu československých výtvarných umělců)
1962/02   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1963/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1975   Pražský hrad