Erich Einhorn

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1959   Fotografie 1959 (Výstava fotografické sekce SČSVU)
1959   Fotografie 1959 (Výstava fotografické sekce SČSVU)
1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
1965   Wystawy fotografiki Czechosłowackiej republiki socjalistycznej
1977   Soudobá výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   SSSR v tvorbě našich fotografů
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1997   Nestoři české fotografie konce 20. století (Fotografové a učitelé)
1998   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně
2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery)
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948-1989 / Czechs through the Eyes of Photographers 1948-1989)
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2018   Všední den v české fotografii 50. a 60. let
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Československá fotografie (Pražský fotosalon 1965), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2018   Všední den v české fotografii 50. a 60. let, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
2019   Česká novinářská fotografie 1945-1989, Nakladatelství Karolinum, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1959   Fotografie 1959, Výtvarná práce, 7, 22, 1959/11/16, 5-5
1959   Milada a Erich Einhornovi, Výtvarná práce, 7, 4, 1959/03/10, 12-
1959   Mladé umění na festivalu ve Vídni, Výtvarná práce, 7, 11, 1959/07/11, 8-
1960   Výstava fotografů-reportérů, Výtvarná práce, 8, 2, 1960/01/25, 10-
1988   Enšpígl české fotografie, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 1, 1988/03/30, 5-5
1988   Vše nejlepší, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 1, 1988/03/30, 5-5
2014   Poezie všedního dne ve fotografii, Umění / Art, 62, 1, 2014, 36-54
2017   Od architektury k člověku (Všední den jako reprezentant města, obrazové publikace padesátých a šedesátých let), Fotografie především, , , 2017, 66-81
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
magisterská práce
rok vydání, název (podnázev)
1987   Erich Einhorn
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948–1989 / Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989)