Wilhelm Moriz Trapp

* 24. 1. 1825, Vodňany (Strakonice), Česká republika (Czech Republic)
27. 5. 1895, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
kreslíř, historik, muzejní pracovník, pedagog, vlastivědný pracovník

 

národnost: německá
pohlaví: muž

heslo:
Wilhelm Moriz Trapp byl synem městského lékárníka ve Vodňanech. Po ukončení studií na c. k. Karlo-Ferdinandově universitě v Praze svůj vědecký zájem o historii, archeologii a umělecké památky prohluboval studijními cestami po Německu, Francii a Itálii. Po návratu do vlasti Wilhelm Moriz Trapp působil jako vychovatel v různých šlechtických rodinách, jako u hraběte Emanuela Oldřicha Jana Nepomuka Dubského z Třebomyslic na zámku v Lysicích. Od roku 1859 činný jako adjunkt kustoda Františkova musea v Brně. Od roku 1864 kustodem tohoto muzea. Definitivní jmenování kustodem Františkova muzea obdržel v roce 1867.Wilhelm Moriz Trapp členem k. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, , der Natur- und Landeskunde (c. k. moravsko-slezská společnost pro povznesení orby, přírodoznalství a vlastivědy, resp. Hospodářská společnost), kde 23 let sekretářem historicko-statistické sekce, člen zahradnické sekce). Též členem archeologické sekce Muzea království českého a Moravského zemského archivu, Anthropologické společnost ve Vídni, Vídeňského spolku archeologického, Moravského spolku včelařského a Německého spolku v Brně. Wilhelm Moriz Trapp působil též jako konzervátor a od roku 1875 kurátor Ústřední komise pro zachování uměleckých a historických památek. Je autorem výstav o baronovi Trenckovi a o plánech města Brna. Články publikoval v Notizen-Blatt der historisch-statistischen Section der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft (1856–1882), Mittheillungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung der Baudenkmale (1865–1866), Památkách archeologických a místopisných (1855–1864).
Spolupracoval též na Riegrově Slovníku naučném. Většinu prací napsal německy. Byl schopen publikovat i česky.
Literatura:
- Pozůstalost kustoda Františkova muzea Mořice Viléma Trappa v archivu Moravského muzea
-Rodina Trappů v Brně. V kontextu doby a současníků (Disertační práce)
- Muzejní pozůstalost Morize Wilhelma Trappa, adjunkta a kustoda Františkova muzea v Brně (1856) 1859–1895

poznámka:
PhDr.,