Ludvík Kohl

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1971   Architektonická malba v díle Ludvíka Kohla
1984   Ludvík Kohl 1746 - 1821
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
1934   Výstava na paměť bitvy u Lipan a Prokopa Velikého
1938   Pražské baroko (Umění v Čechách XVII–XVIII století 1600–1800)
1951   Česká krajina XIX. století
1952   Česká krajina XIX. století
1955   Česká grafika XIX. století
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1962   České malířství první poloviny XIX. století
1963   České malířství 19. století
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   Česká barokní krajina
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1967   České malířství 19. století (ze sbírek Národní galerie v Praze)
1970   Přírůstky sbírek Muzea hlav. města Prahy 1960-1970
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1971   Hrady středních Čech v díle malířů a grafiků 19. století
1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   České malířství XIX. století
1975   Česká podobizna v malířství 19. století
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1982   Antické tradice v českém umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích (Sbírka starého umění)
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1986   Středoevropské malířství 17. a 18. století (Mistrovská díla starého umění v Olomouci)
1986   Česká kresba 19. století
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1995   Evropské malířství devatenáctého století (Ze sbírek Moravské galerie Brno 1995)
1997   Praha v akvarelu a kolorované grafice 19. století
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni)
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004   Habsburské století 1791-1914 (Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii)
2009   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století
2009   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Treasures from the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice
2010   Obrazy ze sbírek Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou
2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie)
2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Od baroka k Josefu Mánesovi
2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2015   Od klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780–1910 / LinkOd klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780-1910 / From classicism to impressionism in Czech painting 1780–1910 / Vom Klassizismus zum Impressionismus in der tschechischen Malerei
2015   Jeden svět nestačí (Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2016   Živly v nás (Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století)
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2017   Klasická, historická a žánrová malba v českém malířství 19. století / Classical, historical and genre painting in Czech art of the 19th century = Klassisches, historisches und genrehaftes Gemälde in der tschechischen Malerei des 19. Jahrhunderts
2018   Pravda vítězí(vá) (Obrazy nejen z českých dějin)
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1978   Antika a česká kultura, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2005   Hermetická tradice českého umění v osvícenství a romantismu, Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
2013   Soupis vedut vzniklých do roku 1850 (Svazek III/1, Archivy územně samosprávných celků, Sbírka grafiky Archivu hlavního města Prahy), Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky, Praha
2014   Jeden svět nestačí (Poklady umění 19. století ze Sbírky Patrika Šimona), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
2020   Soupis vedut vzniklých do roku 1850 (Svazek V/1, Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy), Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2013   19. století, Ročenka ART+, , , 2013/02, 28-30
2014   19. století, Ročenka ART+, , , 2014, 32-34
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1984   Ludvík Kohl 1746 - 1821
1987   Ludvík Kohl: Obrazy, kresby
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2013   Evening Sale Prague
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2018   80. aukční den Galerie Kodl / 80th Auction Day of Gallery Kodl (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1986   Středoevropské malířství 17. a 18. století (Mistrovská díla Starého umění v Olomouci)
2012   Člověk a stroj (Strojová estetika v českém výtvarném umění 19.století)
2014   Jeden svět nestačí (Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1938   Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague