Helena Horálková

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1995 - 2004   Institut restaurování a konzervačních technik, Litomyšl (Svitavy), (vedla ateliér grafických technik)