Helena Horálková

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1992   Jaroslav Horálek: Obrazy,
1994   Petr Štěpán: Kodexy, Partitury, .... 1991 - 1994,
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1981   2. výstava na dvoře (Horálkovi Skalická Beneš),
1988   Mladí pražští sochaři k jubileu Hany Wichterlové,