Helena Horálková

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1992   Horálek Jaroslav
1994   Jaroslav Horálek 1954 - 1991
1996   Helena Horálková: Labyrinty
1999   Helena Horálková
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1996   Štěpán, Horálková: Nebe, země
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2014   Jaroslav Horálek: Krajiny vzdálených světů
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2015   Jaroslav Horálek: Krajiny vzdálených světů; Vojtěch Horálek: Chrám přátel zeleně a zahrad