Helena Horálková

instituce, obec
České muzeum výtvarných umění, Praha(CZ)
Národní galerie v Praze, Praha(CZ)