Helena Horálková

termín, název výstavy, místo konání
2015/09/04 - 2015/10/11   Jaroslav Horálek: Krajiny vzdálených světů; Vojtěch Horálek: Chrám přátel zeleně a zahrad, Příbram (Příbram)