Antonín Bělař

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1923 - 1927   Česká vysoká škola technická, Brno (Brno-město), (asist.)
1927 - 1942   Reálka, Litovel (Olomouc), (profesor)
1946 - 1948   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), (přednášky z fyziky na Ped F)
1948 - 0   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), (prof. Ped F)